Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
16 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
2K views | 16 ก.ค. 61
40 คน
16 ก.ค. 61 - 26 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
16

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ
10 คน
2.00
GPAX

คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาธุรกิจการเกษตร
10 คน
2.00
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.00
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์ (ท้ายระเบียบการ)
- สมัครด้วยตนเอง ไปที่ สำนักงานคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
ชั้น 4 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี
- ส่งเอกสารการสมัคร ไปที่ ฝ่ายวิชาการ (รับสมัคร) คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี เลขที่ 1 หมู่ 3 ต.สามพระยา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 
- ค่าสมัคร 300 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 16 - 26 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 ส.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 04 ส.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 06 ส.ค. 61

Related Content