Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการเพชรในตม ครั้งที่ 2
10 ก.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการประถมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) โครงการเพชรในตม ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 

รับตรง 61 ม.ศรีนครินทรวิโรฒ คณะศึกษาศาสตร์ โครงการเพชรในตม ครั้งที่ 2
2K views | 10 ก.ค. 61
1 คน
10 ก.ค. 61 - 15 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
10

คณะศึกษาศาสตร์
สาขาวิชาการประถมศึกษา
1 คน
2.75
GPAX
   
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560
- GPAX ไม่ต่ำกว่า 2.75
- คุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน GAT / PAT 5 ปี 2561
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน  
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 10 - 15 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 20 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 23 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 25 ก.ค. 61

Related Content