Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ภาคสมทบ)
26 มิ.ย. 61
860 views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยทักษิณ (มทษ.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ภาคสมทบ) ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ทักษิณ สาขาวิชานิติศาสตร์ ครั้งที่ 2 (ภาคสมทบ)
860 views | 26 มิ.ย. 61
140 คน
15 มิ.ย. 61 - 06 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
15

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มเรียน วันจันทร์ – วันศุกร์)
70 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์ (กลุ่มเรียน วันศุกร์– วันอาทิตย์)
70 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 15 มิ.ย. - 06 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 12 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 15 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ก.ค. 61

Related Content