Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะดุริยางคศาสตร์
25 มิ.ย. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยศิลปากร (มศก.) รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา รอบที่ 5 คณะดุริยางคศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ศิลปากร รอบที่ 5 คณะดุริยางคศาสตร์
2K views | 25 มิ.ย. 61
60 คน
25 มิ.ย. 61 - 10 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
25

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาการแสดงดนตรี
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีแจ๊ส
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ

คณะดุริยางคศาสตร์
สาขาวิชาดนตรีเชิงพาณิชย์
20 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา สอบปฏิบัติ
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม.ปลาย หรือ เทียบเท่า
- มีความสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรี/ขับร้องได้ดี
- มีความรู้พื้นฐานด้านทฤษฎีดนตรี และโสตทักษะ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบวิชาทฤษฎีดนตรี , วิชาโสตทักษะ , ปฏิบัติเครื่องดนตรี หรือ ขับร้อง
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 2,000 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
กำหนดการ
รับสมัคร
: 25 มิ.ย. - 10 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 12 ก.ค. 61

สอบ
: 14 - 15 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 14 - 15 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 19 ก.ค. 61

Related Content