Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์
21 มิ.ย. 61
4K views
Shares
0

รับตรง 61 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) รับบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 

รับตรง 61 ลาดกระบัง รอบที่ 5 คณะศิลปศาสตร์
4K views | 21 มิ.ย. 61
70 คน
02 ก.ค. 61 - 14 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
02

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
10 คน
3.00
GPAX
 
Portfolio :

คณะศิลปศาสตร์
สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
60 คน
2.50
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ >>Click
2. สาขาวิชานวัตกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ >>Click

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- รับทุกแผนการเรียน
- GPAX 6 เทอม ตามที่กำหนด
- มีผลสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
- ค่าสมัคร 500 บาท ชำระผ่านธนาคารกสิกรไทย , ธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ  
กำหนดการ
รับสมัคร
: 02 - 14 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 19 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 20 ก.ค. 61

Related Content