Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบยื่นคะแนน GAT/PAT
06 มิ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี รอบยื่นคะแนน GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ รอบยื่นคะแนน GAT/PAT
3K views | 06 มิ.ย. 61
260 คน
01 เม.ย. 61 - 11 ก.ค. 61
ปิดรับสมัคร
01

คณะพยาบาลศาสตร์
หลักสูตรพยาบาลบัณฑิต
140 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะจิตวิทยา
สาขาวิชาจิตวิทยา
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX

คณะกายภาพบำบัด
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
60 คน
ไม่ระบุ
GPAX
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- วุฒิการศึกษา ปวช. / กศน. หรือเทียบเท่า *เฉพาะผู้สมัครคณะจิตวิทยา
- มีผลคะแนน GAT/PAT (ไม่ได้กำหนดคะแนนขั้นต่ำ)
**ดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร >>Click  
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ ( 1 เม.ย. - 30 มิ.ย. 61)
- สมัครด้วยตนเอง ( 1 เม.ย. - 11 ก.ค. 61) ไปที่ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ฝ่ายรับสมัครนักศึกษาใหม่
(แผนกวิเทศและประชาสัมพันธ์) เวลา 08.00 - 17.00 น.
- กรณีสมัครผ่านเว็บไซต์ ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ผ่านธนาคารกรุงเทพ ธนาคารออมสิน ธนาคารทหารไทย
กำหนดการ
รับสมัคร
: 01 เม.ย. - 11 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 13 ก.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 16 ก.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 18 ก.ค. 61

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content