Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 Admissions
01 มิ.ย. 61
11K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษา รอบที่ 4 Admissions ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.ธรรมศาสตร์ รอบที่ 4 Admissions
11K views | 01 มิ.ย. 61
2,401 คน
12 มิ.ย. 61 - 16 มิ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
12
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือ เทียบเท่า 
- รายละเอียด คุณสมบัติเฉพาะ >>Click
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน O-NET , GAT/PAT , ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา ค่าสมัครอันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 12 - 16 มิ.ย. 61

Related Content