Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.พายัพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3
01 มิ.ย. 61
3K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยพายัพ (P.Y.U) รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.พายัพ หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 3
3K views | 01 มิ.ย. 61
ไม่ระบุ
24 พ.ค. 61 - 22 มิ.ย. 61
ปิดรับสมัคร
24

คณะพยาบาลศาสตร์แมคคอร์มิค
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
ไม่ระบุ
2.50
GPAX
     
สอบตรง :วิชาเฉพาะสาขา
O-NET :คณิตศาสตร์
GAT/PAT :GAT ความถนัดทั่วไป PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 
- แผนการเรียนวิทย์ - คณิต
- GPAX 6 เทอม 2.50 ขึ้นไป
- หญิง มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 40 กิโลกรัม
และ ชาย มีส่วนสูง ไม่น้อยกว่า 160 เซนติเมตร และน้ำหนักตัว ไม่น้อยกว่า 50 กิโลกรัม
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET วิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 20 คะแนน , GAT 1 ไม่ต่ำกว่า 50 คะแนน , 
GAT 2 ไม่ต่ำกว่า 25 คะแนน , PAT 2 ไม่ต่ำกว่า 60 คะแนน 
- สอบข้อเขียน วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- ดาวน์โหลดใบสมัครผ่านเว็บไซต์
- สมัครด้วยตนเอง เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร ไปที่  ศูนย์รับนักศึกษา  อาคารปัญญาจารย์   มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000 เวลา 08.30 - 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ, วันหยุดนักขัตฤกษ์)
- ค่าสมัคร 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 24 พ.ค. - 22 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ
: 26 มิ.ย. 61

สอบ
: 28 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 28 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 09 ก.ค. 61

Related Content