Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.ราชภัฏรำไพพรรณี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
11 พ.ค. 61
2K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาราชภัฏรำไพพรรณี (มภร.รำไพพรรณี) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า
- GPAX ตามที่คณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาผลคะแนน O-NET , GAT/PAT , 9 วิชาสามัญ
- สอบสัมภาษณ์
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท 
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 14 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 17 พ.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 21 พ.ค. 61

Related Content