Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน)
08 พ.ค. 61
1K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล.) รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 (การรับตรงร่วมกัน) ประจำปีการศึกษา 2561

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- สำเร็จการศึกษาชั้น ม. 6
- แผนการเรียน ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
เกณฑ์การพิจารณา
- พิจารณาคะแนน O-NET , GAT/PAT ตามคณะ/สาขาวิชาสมัครกำหนด
- สอบสัมภาษณ์ 
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์ http://tcas.cup.net ทปอ. เป็นส่วนกลางในการรับสมัคร
- เลือกได้สูงสุด 4 สาขาวิชา โดยไม่มีลำดับ ค่าสมัครอันดับแรก 300 บาท อันดับต่อไป 200 บาท
กำหนดการ
รับสมัคร
: 09 - 13 พ.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 01 มิ.ย. 61

สอบสัมภาษณ์
: 05 มิ.ย. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 08 มิ.ย. 61

ปฏิทินการรับสมัคร >>Click
Related Content