Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รับตรง 61 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1/2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
25 ก.ย. 60
18K views
Shares
0

รับตรง 61 มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี รอบที่ 1/2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561

รับตรง 61 ม.นวมินทราธิราช รอบที่ 1/2 คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
18K views | 25 ก.ย. 60
16 คน
22 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61
ปิดรับสมัคร
22

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน)
3 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำฯ)
5 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง)
2 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :

คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ผู้มีความสามารถทางวิชาการ)
4 คน
ไม่ระบุ
GPAX
 
Portfolio :
คุณสมบัติของผู้สมัคร

- กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม. 6
- มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด แบ่งเป็น 5 กลุ่ม
1. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร 9 โรงเรียน 3 คน
2. นักเรียนโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย 2 คน
3. นักเรียนที่เป็นบุตรข้าราชการ หรือ ลูกจ้างประจำ ตามที่กำหนด 5 คน
4. นักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครหรือเทศบาลเมือง 2 คน
5. ผู้มีความสามารถทางวิชาการ 4 คน
เกณฑ์การพิจารณา
- สอบสัมภาษณ์
- แฟ้มสะสมผลงาน
การสมัคร
- สมัครผ่านเว็บไซต์
กำหนดการ
รับสมัคร
: 22 ธ.ค. 60 - 12 ม.ค. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
: 18 ม.ค. 61

สอบสัมภาษณ์
: 01 ก.พ. 61

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
: 26 มี.ค. 61

Related Content