Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Education > TCAS > บทความ
แจกฟรี ! Template ทำ Portfolio โหลดใช้งานได้เลย

  Favorite

          น้อง ๆ ที่กำลังเตรียมตัวทำพอร์ตมาทางนี้… แจก Template สร้างสรรค์ไอเดีย ทำ Portfolio สวย ๆ เก๋ ๆ สไตล์ตามคณะที่อยากเข้า แจกไอเดีย 5 สไตล์ หรือจะไปปรับเสริมเติมแต่ง ปรับสไตล์ใหม่ให้เข้ากับตัวเอง เข้ากับคณะอื่น ๆ ได้เลย

 

แจกไฟล์ ! ให้เลือกโหลดไปใช้งานตามสะดวกเลย

Photoshop : สำหรับน้อง ๆ ที่มีสกิลใช้งานโปรแกรมได้ สามารถปรับเสริมแต่ง ตามสไตล์ตัวเองได้เลย

JPG : เฉพาะ Background save รูปไปปรับใช้ เพิ่ม Text เองได้เลย 

 

กดดาวน์โหลดใช้งานได้เลย >>Click

 

รายละเอียดใน Template มีดังนี้

1. Cover : หน้าปก ใส่รูปตัวเอง ชื่อ-นามสกุล คณะ/มหาวิทยาลัยที่ยื่น

2. SOP : เหตุผลที่เลือกเรียน เป้าหมายในชีวิต ทำไมต้องสาขานี้

3. Education : ประวัติการศึกษา

4. Personal Info : ประวัติส่วนตัว

5. Certificate : ผลงาน / เกียรติบัตร

6. Activities : กิจกรรมที่ได้ทำ

7. ETC : ใส่ผลงาน หรือ งานอดิเรกที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ยื่น

8. Back Cover : ปกหลังใส่รูป หรือ คำคมอธิบายที่กี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่ยื่น 

 

Template ไอเดีย 5 สไตล์ ดังนี้ 

1. สายแพทย์ / วิทยาศาสตร์สุขภาพ

- Template ออกแบบสไตล์ที่สื่อให้เห็นเกี่ยวกับด้านการแพทย์ มีรูปประกอบที่เกี่ยวกับอุปกรณ์การแพทย์ สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบคณะ ดังนี้

คณะแพทยศาสตร์ / ทันตะ / เภสัช / สัตวแพทยศาสตร์ / พยาบาล / สหเวชศาสตร์ / กายภาพบำบัด

 

2. สายวิศวกรรม

- Template มีรูปประกอบที่เป็นรูปเกียร์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของสายวิศวกรรม สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบคณะ ดังนี้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ / วิศวกรรมอุตสาหการ / ครุศาสตร์อุตสาหกรรม / เทคโนโลยีอุตสาหกรรม / อุตสาหกรรม

 

3. สายการศึกษา / ครู

- Template ออกแบบสไตล์ที่สื่อให้เห็นถึงการเรียนรู้ การสอน ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครู รูปแบบน่าเชื่อถือ เข้าถึงง่าย สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบคณะ ดังนี้

คณะครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ / พลศึกษา / สุขศึกษา

 

4. สายกฏหมาย

- Template มีรูปประกอบที่เกี่ยวกับด้านกฎหมาย รูปเทพีเธมิส ตาชั่ง ค้อน ศาล ที่แสดงถึงความยุติธรรม และเกี่ยวข้องกับสายกฎหมาย สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบคณะ ดังนี้

คณะนิติศาสตร์ / รัฐศาสตร์

 

5. สายภาษา / การสื่อสาร

- Template ออกแบบสไตล์ที่สื่อให้เห็นเรื่องการสื่อสาร ด้านภาษา รูปแบบทันสมัย สามารถนำไปใช้ยื่นประกอบคณะ ดังนี้

คณะอักษรศาสตร์ / ศิลปศาสตร์ / มนุษยศาสตร์ / วารสารศาสตร์ / มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


บทความที่เกี่ยวข้อง
คู่มือ Portfolio

Tags
Posted by
Plook TCAS
ข่าวค่ายและกิจกรรม
ข่าวรับตรงล่าสุด
Follow us