Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
8 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับโลก ปี 2021
16 ก.ย. 63
2,184 views
Favorite
Shares
0

          ทุกปีเราจะได้เห็นการจัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลก ที่วัดผลจากคุณภาพการสอนและผลงานต่าง ๆ ของแต่ละมหาวิทยาลัย ซึ่งในทุกปีนั้นมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็สามารถทำสถิติ มีรายชื่อติดในอันดับโลกอยู่เสมอ ปีนี้มหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยจะติดอันดับเท่าไหร่ของโลก มีที่ไหนบ้าง ไปเช็ครายละเอียดกันได้เลย

 

8 มหาวิทยาลัยไทย ที่ติดอันดับโลก ปี 2021

 

1. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยลัย

อันดับที่ : 208 ของโลก
อันดับที่ : 45 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

2. มหาวิทยาลัยมหิดล

อันดับที่ : 252 ของโลก
อันดับที่ : 48 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

3. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อันดับที่ : 561 - 570 ของโลก
อันดับที่ : 107 ของเอเชีย

รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อันดับที่ : 601 - 650 ของโลก
อันดับที่ : 100 ของเอเชีย

รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

5. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อันดับที่ : 801 - 1000 ของโลก
อันดับที่ : 127 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

6. มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อันดับที่ : 801 - 1000 ของโลก
อันดับที่ : 160 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

7. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

อันดับที่ : 801 - 1000 ของโลก
อันดับที่ : 146 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

8. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

อันดับที่ : 801 - 1000 ของโลก
อันดับที่ : 148 ของเอเชีย
รายละเอียดของอันดับ >> Click

 

เช็คอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกเพิ่มเติม  >> Click

อ้างอิงข้อมูลจาก : www.topuniversities.com

 

Related Content