Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ไอเดีย 9 ประเทศ มาตรการรับมือเปิดเทอมใหม่ให้ห่างไกลโควิด-19
18 พ.ค. 63
418 views
Favorite
Shares
0

 

เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ไปทั่วโลก ส่งผลให้โรงเรียนไม่สามารถเปิดเทอมได้ตามปกติ แต่ขณะนี้ หลายประเทศเริ่มเปิดเทอมกันบ้างแล้ว วันนี้จึงได้รวบรวมมาตรการการเปิดเทอมใหม่จาก 9 ประเทศ ที่น่าสนใจมาฝากกัน

 

จีน

ที่เมืองอู่ฮั่น มีมาตรการให้มีการสวมหน้ากาก การตรวจวัดไข้ และให้มีการจัดที่นั่งเรียนในห้องเรียนโดยมีแผ่นพลาสติกใสกั้นรอบโต๊ะ เพื่อป้องกันละอองฝอยที่อาจเกิดขึ้นขณะพูดคุยกัน

 

ไต้หวัน

ให้สวมหน้ากากอนามัย มีการวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน รวมถึงการนั่งหลังแผงกั้นระหว่างโต๊ะนักเรียนแต่ละคน และให้มีการรับประทานอาหารกลางวันในห้องเรียน นอกจากนี้ยังมีการทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียนด้วย

 

เกาหลีใต้

เริ่มมีการเรียนแบบออนไลน์ตั้งแต่เดือนเม.ย. ที่ผ่านมา โดยมีแนวทางการจัดการเรียนการสอน 3 รูปแบบ ได้แก่ การโต้ตอบแบบเรียลไทม์ผ่านวิดีโอคอล, การให้นักเรียนดูวิดีโอที่จัดทำขึ้นโดยโรงเรียน, นักเรียนเรียนรู้ผ่านการทำโปรเจกต์หรือรายงานที่ได้รับ ซึ่งทั้ง 3 รูปแบบนี้ โรงเรียนสามารถเลือกแนวทางได้เองตามความเหมาะสม

 

ญี่ปุ่น

กระทรวงสาธารณสุขประเทศญี่ปุ่นให้คำแนะนำว่า โรงเรียนควรให้ความสำคัญกับการระบายอากาศของห้องเรียน หลีกเลี่ยงการรวมตัวเป็นกลุ่ม เว้นระยะห่างทางสังคม เน้นให้ครูและนักเรียนสวมหน้ากากอนามัย วัดไข้เป็นประจำ และหมั่นล้างมือให้สะอาด

 

เดนมาร์ก

ประเทศเดนมาร์ก เป็นประเทศแรกในภูมิภาคยุโรปที่เริ่มเปิดการเรียนการสอน โดยเปิดให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าเรียนก่อน และมีมาตรการที่ใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดดังนี้
- จัดโต๊ะเรียนให้ห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร
- เด็กในห้องเรียนมีได้สูงสุด 10 คนต่อครู 1 คนเท่านั้น
- เด็ก ๆ เล่นในสนามเด็กเล่นได้ครั้งละ 5 คนเท่านั้น
- ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ อย่างน้อยชั่วโมงละ 1 ครั้ง ในช่วง 6 ชั่วโมงที่อยู่ที่โรงเรียน
- ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้ามาในโรงเรียน
- ครูหลีกเลี่ยงการรวมตัวกันในห้องพักครู
- ครูพยายามสอนนอกสถานที่ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
- ทำความสะอาดลูกบิดประตูอย่างน้อย 2 ครั้งในช่วงเวลาเรียน
- ไม่เปิดให้ใช้ห้องสมุด
- โรงเรียนทำเครื่องหมายสัญลักษณ์ เพื่อแสดงให้นักเรียนเห็นว่าต้องยืนห่างกันแค่ไหน

 

นิวซีแลนด์

เน้นการล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ หากมีการไอหรือจาม ให้ไอใส่ข้อพับแขนด้านใน นอกจากนี้ยังงดกิจกรรมกีฬา รวมถึงนักเรียนและครูจะต้องรักษาระยะห่างระหว่างกัน 1-2 เมตร

 

นอร์เวย์

ประเทศนอร์เวย์เริ่มให้กลับไปเรียนจากชั้นอนุบาลก่อน เพราะเด็กเล็กจะเรียนกับครูเพียงคนเดียว จึงทำให้ใช้บุคลากรน้อยกว่า แล้วจึงตามด้วยระดับชั้นประถมศึกษา

 

สหรัฐอเมริกา

นิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา มีแนวทางการปรับลดขนาดห้องเรียนให้นักเรียนมีเพียง 12 คนต่อห้องเรียน รวมทั้งเพิ่มมาตรการการดูแลสุขภาพ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมืออย่างสม่ำเสมอ และรักษาระยะห่างทางสังคม

 

ไทย

ประเทศไทยมีการเลื่อนเปิดเทอมออกไปเป็น วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ซึ่งนอกจากเน้นเรื่องของสุขอนามัยและสิ่งแวดล้อม การสวมหน้ากากอนามัย ล้างมือสม่ำเสมอ ตรวจวัดไข้ รวมถึงการรักษาระยะห่างระหว่างกัน ยังให้มีการทำความสะอาดโต๊ะเรียน อาคารเรียน กระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน คือการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล เรียนผ่าน DLTV และใช้ช่องรายการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ครอบคลุมทุกระดับชั้น ทั้งการศึกษาขั้นพื้นฐาน อาชีวศึกษา และกศน.

 

ขอขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก
https://n.pr/3dAp9f2
https://bit.ly/35MsZ1I
https://bit.ly/2WpxKvn
https://nyti.ms/3fCqp2X
https://bit.ly/2SUb2sQ
กระทรวงศึกษาธิการ https://bit.ly/3cxvtnj
สสส.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง https://bit.ly/3bIofMc

Related Content