Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตารางสอบ ข้อควรรู้ ระเบียบการเข้าห้องสอบ GAT/PAT ปี 2563
02 ม.ค. 63
7,613 views
Favorite
Shares
0

สนามสอบแรกของเด็ก TCAS 63 เริ่มขึ้นแล้ว! การสอบ GAT/PAT ปี 2563 น้อง ๆ ม. 6 ติวกันมายาวนาน สุ่มซ้อมทำโจทย์กันมาอย่างหนัก ถึงเวลาคว้าคะแนนจริงแล้ว สอบวันที่ 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563 นอกจากความรู้ที่จะนำไปสอบแล้ว กฏกติกา ระเบียบ การเตรียมตัวก่อนไปสอบก็สำคัญมาก ๆ หากเราไปสาย ไปผิดสนามสอบ ลืมบัตรแสดงตัวตน บอกเลยว่าอดเข้าห้องสอบนะจ๊ะ หากไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้น มาเตรียมตัวไปพร้อม ๆ กันเลย

 

*เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) สทศ. อนุญาตให้น้อง ๆ สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้องสอบได้ แต่สนามสอบไม่มีแจก น้อง ๆ ต้องเตรียมไปเอง

 

การเตรียมตัวคืนก่อนสอบ

- เตรียมบัตรแสดงตน บัตรประชาชน หรือ บัตรนักเรียน หรือ บัตรที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย ให้พร้อม ใส่กระเป๋าไว้เลย กันลืม
- เช็คบัตรประจำตัวผู้สอบ ดูแผนที่สนามสอบ ศึกษาเส้นทางการเดินทาง
- จัดเตรียมชุด (ชุดนักเรียน ชุดนักศึกษา หรือชุดสุภาพเรียบร้อย)
- เตรียมดินสอ ปากกา กบเหลา ยางลบ 
- อย่าเครียด
- อย่านอนดึก

 

วันสอบ

- รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย ควรเลี่ยงอาหารที่อาจทำให้เกิดอาการอาหารเป็นพิษ
- ควรเผื่อเวลาในการเดินทางไว้สัก 2 ชั่วโมง เผื่อรถติดนะคะ
- ก่อนถึงเวลาเข้าห้องสอบ ไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะคะ 
- ทำสมาธิ ลดความตื่นเต้น 
- ไม่ควรอ่านเนื้อหาหน้าห้องสอบแล้ว ควรอ่านแค่สรุปสั้น ๆ 

 

การแต่งกาย

- ชุดนักเรียน (ม. 6)
- นักศึกษา (เด็กซิ่ว)
- ชุดสุภาพ (เทียบเท่า กศน. ปวช.)

 

หลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อเข้าห้องสอบ 

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

สิ่งที่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบได้

1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ
5. นาฬิกา (สำหรับดูเวลาเท่านั้น)

 

สิ่งที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าห้องสอบ
- นาฬิกา smart watch นาฬิกาที่ใช้คำนวณ หรือนาฬิกาที่ถ่ายรูปได้
- กล้องถ่ายรูป
- โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ติดต่อสื่อสาร
- อุปกรณ์ที่สามารถบันทึงภาพหรือเสียงได้
- พจนานุกรมอิเล็กทรอนิกส์
- อุปกรณ์ช่วยคำนวณ
- ไม้บรรทัดที่มีสูตรต่าง ๆ
- เอกสารหรือกระดาษ
- กล่องใส่อุปกรณ์

 

 

เน้นย้ำ ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

 

คำแนะนำในห้องสอบ

- ตรวจสอบกระดาษคำตอบ
- เซ็นชื่อบนกระดาษคำตอบและใบเซ็นชื่อ โดยลายเซ็นต้องเหมือนกันทั้ง 2 แห่ง
- อ่านคำแนะนำในการทำข้อสอบแต่ละวิชาให้เข้าใจและตรวจสอบว่าได้ข้อสอบครบทุกหน้า
- ใช้ดินสอ 2B ระบายคำตอบลงบนกระดาษคำตอบให้เต็มวง ถ้าจะลบต้องลบให้สะอาด
- เชื่อฟังอาจารย์คุมสอบ

 

 

กำหนดการการสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สนามสอบ : 3 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ​
จัดสอบ : 22 – 25 กุมภาพันธ์ 2563
ประกาศผลสอบ : 1 เมษายน 2563

 

ตารางสอบ GAT/PAT TCAS 63

 

คะแนน GAT/PAT ใช้รอบไหนบ้าง

คะแนน GAT/PAT นำไปยื่น TCAS ในรอบ 2, 3, 4, 5 แล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด แต่ละรอบให้ความค่าน้ำหนักกับคะแนนไม่เท่ากัน 
- รอบ 2 โควตา โครงการส่วนใหญ่เป็นโควตา สอบสัมภาษณ์ หรือสอบวิชาเฉพาะ มีบางโครงการที่ใช้คะแนน GAT/PAT แต่ยังเป็นแค่ส่วนน้อย
- รอบ 3 รับตรงร่วมกัน รอบนี้จะเน้นใช้คะแนน 9 วิชาสามัญ และ GAT/PAT แล้วแต่คณะ/สาขาวิชากำหนด บางที่ใช้ GAT/PAT อย่างเดียว บางที่ใช้ 9 วิชาสามัญ อย่างเดียว บางที่ใช้ทั้งสองอย่าง! 
- รอบ 4 แอดมิชชั่น GAT/PAT คือหัวใจสำคัญของรอบนี้ ใครไม่มีคะแนน GAT บอกเลยว่า สมัครรอบนี้ไม่ได้ เพราะใช้ GAT ทุกสาขาวิชา! ส่วน PAT ตามคณะ/สาขากำหนด 
- รอบ 5 รับตรงอิสระ เป็นรับตรงเก็บตก ทางมหาวิทยาลัยจะกำหนดเกณฑ์การคัดเลือกเอง แต่ส่วนใหญ่จะใช้เกณฑ์เดียวกับ รอบ 3 และ รอบ 4 

**นอกจากที่จะต้องสอบเพื่อนำคะแนนไปยื่นแล้ว ในบางคณะ/สาขาวิชา มีกำหนดคะแนนขั้นต่ำด้วยนะ ควรเช็คและเตรียมตัว ซ้อมทำคะแนนให้ถึงเป้าหมายก่อนสอบ

 

เนื้อหาการสอบ GAT/PAT ปี 2563 >> Click

Related Content