Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
สมัครลงทะเบียน My TCAS TCAS 63 อย่างไร ใช้ทำอะไรบ้าง ?
02 ธ.ค. 62
2,687 views
Favorite
Shares
0

My TCAS คือระบบของ ทปอ. ระบบที่ใช้บริหารจัดการสิทธิ์ต่าง ๆ ของการรับสมัคร TCAS ทั้ง 5 รอบ 
- ยืนยันตัวตนการเข้าใช้งานในระบบ TCAS เราจะได้ Username และรหัสผ่าน ไว้เพื่อเข้ามาดำเนินการต่าง ๆ
- เช็คข้อมูล เกรด คะแนนสอบที่ ทปอ. นำมาใช้คำนวณในการคัดเลือก
- มหาวิทยาลัยดึงคะแนนผู้สมัครไปคัดเลือก
- เข้ามา ยืนยันสิทธิ์ และ สละสิทธิ์ TCAS ทุกรอบ ตั้งแต่รอบที่ 1 - 5
- สมัคร TCAS รอบที่ 3 และ รอบที่ 4

 

 

ใครต้องสมัครบ้าง

- นักเรียน ม. 6 ทุกคน
- นักเรียนเทียบเท่า ปวช. กศน. ที่จะสมัครเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS
- เด็กซิ่ว ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องสมัครใหม่ ใช้แอคเคาท์เดิมได้ แต่ต้องเข้าไปอัปเดตข้อมูลเพิ่มเติม
- เด็กซิ่วปีอื่น ๆ ที่ไม่เคยลงทะเบียน สามารถลงทะเบียนใหม่ได้

 

วิธีการสมัครลงทะเบียน

ผู้สมัครลงทะเบียนใช้งานระบบ TCAS 63 ได้ตั้งแต่ วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป น้อง ๆ ที่จะสมัคร TCAS ตั้งแต่รอบที่ 1 – 2 ต้องลงทะเบียนก่อนการสมัครรับตรงกับทางมหาวิทยาลัย สมัครได้ที่ www.mytcas.com
วิธีการสมัครลงทะเบียน คลิกที่นี่

โดยกรอกข้อมูลส่วนตัว ได้แก่
1. เลขประจำตัวประชาชน พร้อมชื่อนามสกุล ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
2. รหัสผ่าน จำนวนไม่น้อยกว่า 8 หลัก ประกอบด้วย
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ A - Z อย่างน้อย 1 ตัว
- ตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็ก a - z อย่างน้อย 1 ตัว
- ตัวเลข 0 - 9 อย่างน้อย 1 ตัว
3. อีเมลที่ใช้งานเป็นประจำ -โดยแต่ละอีเมลสามารถใช้ลงทะเบียนได้เพียง 1 บัญชีเท่านั้น ซึ่งสามารถใช้เป็น username ได้หลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
4. ตรวจสอบข้อมูล หากพบข้อผิดพลาดให้แจ้งแก้ไขข้อมูลในระบบ โดยแนบหลักฐานต่าง ๆ ตามที่ระบบกำหนด
5. วิธีการยืนยันตัวตนของผู้สมัคร มีให้เลือก 2 วิธี ได้แก่ อีเมล และเบอร์โทรศัพท์มือถือ ด้วยผ่านระบบ One Time Password (OTP)

 

 

 

พบปัญหาไม่ได้รับอีเมลยืนยัน

แนะนำให้ยืนยันบัญชีด้วยเบอร์โทรศัพท์ โดยส่งขอรหัส OTP 6 หลักทางโทรศัพท์มือถือ
คลิปวิดิโอแนะนำการยืนยันด้วยรหัส OTP คลิกที่นี่

 

 

 

Related Content