Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[รีวิว] สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต
24 พ.ค. 62
10,904 views
Favorite
Shares
0
สาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ม.รังสิต

 

"อาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์" มีเปิดสอนในระดับปริญญตรีแล้ว โดยมหาวิทยาลัยรังสิต เปิดรับนักศึกษาไปเมื่อปีการศึกษา 2561 ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ ที่มีฝันอยากทำงานด้านนี้ สาขานี้มีความน่าสนใจอย่างไรบ้าง มีสัมภาษณ์จากอาจารย์และนักศึกษามาแชร์ประสบการ การเรียนการสอน รวมไปถึงผู้เชี่ยวชาญในอาชีพจริง "นักนิติวิทยาศาสตร์"

 

อาจารย์ สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล


อาจารย์ประจำ สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

อาจารย์ สกลกฤษณ์ เอกจักรวาล
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
- ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอก ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต นิติวิทยาศาสตร์และงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร
- เคยเป็นอาจารย์สอนนักเรียนตำรวจ ที่กองบังคับการกรมตำรวจกลาง กองบัญชาการศึกษา สำนักงานตำรวจแห่งชาติ มาแล้ว 5  ปี

 

          หลักสูตรนี้เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม คณะวิทยาศาสตร์ และคณะเทคนิคการแพทย์ และได้เปิดเป็นสาขาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ เป็นที่แรกสำหรับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี การเรียนในหลักสูตรนี้เป็นการบูรณาการระหว่างสองศาสตร์เข้าด้วยกัน  ซึ่งทางด้านอาชญาวิทยาจะเป็นความรู้ทางด้านสังคมศาสตร์ ทางด้านของนิติวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้ด้านวิทยาศาสตร์มาบูรณาการร่วมกัน เรียนทั้งหมด 4 ปี ในปีที่ 1 - 2 จะเป็นการปูพื้นฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ พื้นฐานความรู้ทางด้านอาชญาวิทยา ในส่วนปี 3 - 4 จะเป็นการต่อยอดองค์ความรู้ด้านนิติวิทยาศาสตร์ให้มีความเข้มข้นขึ้น
 

 

ความน่าสนใจของหลักสูตร

ผลิตบุคลลากรด้านนิติวิทยาศาสตร์ ให้ออกไปทำงานด้านกระบวนการยุติธรรมโดยตรง เราจะเห็นได้จากภาพข่าว หนังสือพิมพ์ หรือสื่อต่าง ๆ ทุกคดีที่มีความสำคัญ หรือเรียกได้ว่าแทบทุกคดี มีการถามหาวัตถุพยานทางนิติวิทยาศาสตร์ เป็นวัตถุพยานที่มีความน่าเชื่อถือ ตรวจสอบได้ เป็นมาตรฐานสากล ในการพิจารณาของศาล จะรับฟังพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มากกว่าพยานบุคคล หรือพยานแวดล้อม หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ ใช้ในการอ้างอิง เพื่อเป็นน้ำหนักในชั้นศาล เพราะฉะนั้นมีส่วนช่วยในกระบวนการยุติธรรมในประชาชน
 

 

เรียนจบ ประกอบอาชีพอะไรบ้าง

นักศึกษาที่กำลังเรียนเป็นปีแรก แต่ทางหลักสูตรมีการวางแนวอาชีพให้กับนักศึกษา แทบจะทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม เช่น นักนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ นักวิทยาศาสตร์ สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ในกลุ่มงานต่าง ๆ เช่น กลุ่มงานตรวจสถานที่เกิดเหตุ กลุ่มงานตรวจเอกสาร กลุ่มงานตรวจอาวุธปืน DNA ลายนิ้วมือ หรือแม้กระทั่งหน่วยงานกรมคุมประพฤติ กรมบังคับคดี และกรมราชทัณฑ์

 

 

พี่บูม ภาคย์  สันธนะลักษณ์

ชั้นปี 1 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

แรงบันดาลใจที่อยากเรียนหลักสูตร เป็นคนชอบเรื่องสืบสวนสอบสวนอยู่แล้ว เป็นคนติดตามข่าวสาร ชอบดูหนังสืบสวนสอบสวนด้วย จึงคิดว่าถ้าเรียนในสิ่งที่ชอบ จะทำออกมาได้ดี เรียนจบก็อยากไปประกอบอาชีพ ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน เพราะจะได้ทำตามที่ตัวเองชอบ และครอบครัวก็สนับสนุน

 

ที่นี่เป็นที่แรกของประเทศไทยที่เปิดให้เรียนในหลักสูตรอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ ในระดับปริญญาตรี ตลาดงานตอนนี้กำลังต้องการบุคลากรในตำแหน่งนี้อย่างมาก และก็ได้ศึกษามาก่อนแล้วว่า เรียนจบสามารถทำงานในกระบวนการยุติธรรม ได้แทบทั้งหมด
 


การเรียน

การเรียนภาคทฤษฏี เลคเชอร์ในห้องเรียน ในส่วนของอาชญาวิทยา ศึกษาการบริหารงานตำรวจ ส่วนนิติวิทยาศาสตร์ ก็จะเรียนฟิสิกส์ ชีวิทยา ในการเรียนภาคปฏิบัติ ทางวิทยาศาสตร์ จะเข้าห้องแลบ ด้านอาชญาวิทยา จะได้ตรวจสถานที่เกิดเหตุ ศึกษาการปัดลายนิ้วมือ การตรวจคราบเลือด การหล่อรอยเท้า

 


พี่มิลค์ อริศรา เศวตศิลา

ชั้นปี 1 สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม มหาวิทยาลัยรังสิต

แรงบันดาลใจ ชอบอ่านนิยายสืบสวนสอบสวน เลยอยากเรียนหลักสูตรนี้ เรียนจบก็อยากทำงานที่หน่วยงานนิติวิทยาศาสตร์ กลุ่มงานด้านตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ เป็นงานท้าทาย

 

สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจ

จบ ม. 6 สายวิทย์ หรือ สายศิลป์ ก็ได้ รับทุกแผนการเรียน เข้ามาเรียนเราปูพื้นฐานพร้อม ๆ กัน เด็กสายศิลป์ จะทำความเข้าใจด้านอาชญาวิทยาได้ไว ส่วนเด็กสายวิทย์จะทำความเข้าใจด้านนิติวิทยาศาสตร์ได้ไว หลักสูตรเราบูรณาการสองศาสตร์นี้เข้าด้วยกัน นักศึกษาจึงต้องช่วยเหลือกัน เรื่องใดที่ต้องเน้น อาจารย์ก็จะเข้ามาช่วยเพิ่มเติมเพื่อความเข้มข้น

 

แนวทางการสอบสัมภาษณ์ อาจารย์ก็จะถามเกี่ยวกับความชอบความสนใจของเราในสาขาวิชานี้จริง ๆ หรือเปล่า และยกเหตุการณ์กรณีตัวอย่าง มาถามถึงทัศนคติ แนวความคิดของเรา
 

 

ข้อมูลการเข้าศึกษา

สาขาวิชาอาชญาวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์
สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
มหาวิทยาลัยรังสิต

https://www.rsu.ac.th/cja
https://www.rsu.ac.th/cja/Course-Bachelor.aspx

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา
สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้น ม. 6 หรือเทียบเท่า (ไม่กำหนดคะแนนเฉลี่ยสะสม)

การคัดเลือก
- ไม่มีสอบข้อเขียน
- สอบสัมภาษณ์อย่างเดียว

ระบบการจัดการศึกษา
ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาค โดย 1 ปีการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ภาคการศึกษาปกติ 1 ภาคการศึกษาปกติมีระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 15 สัปดาห์

หลักฐานการสมัคร
1.สำเนาการศึกษา ( Transcript ) 1 ชุด      
2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด     
3.สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด     
4.รูปถ่ายสี 1 นิ้ว 3 รูป ( รูปถ่ายไม่เกิน 6 เดือน )

การรับสมัคร
สำนักรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยรังสิต อาคารอาทิตย์ อุไรรัตน์ (ตึก 1) ชั้น 1
52/347 ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 5500-5510

สำนักงาน สถาบันอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม ชั้น 3 ห้อง 308
โทร : 02-997-2200-30 ต่อ 1283
โทรสาร : 02-997-2200 ต่อ 1216

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
ประมาณ 320,000 บาท

 

แนะแนวอาชีพ ถ่ายทอดผ่านผู้ประสบความสำเร็จในสาขาวิชาชีพจริง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ และเปิดมุมมองที่รอบด้านของอาชีพ  I AM : FORENSIC SCIENTIST นักนิติวิทยาศาสตร์

>> http://www.trueplookpanya.com/new/tv_program_detail/66/3409

 

 

Related Content