Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
วิธีการสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น ปี 2562 ทุกขั้นตอน !!
09 พ.ค. 62
4,511 views
Favorite
Shares
0

เดินทางมาถึงรอบเกือบสุดท้ายแล้ว แต่เป็นรอบแห่งความหวัง เพราะคงไม่มีใครอยากหลุดไปรอบ 5 มาศึกษาขั้นตอนการสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น (Admissions) ปีการศึกษา 2562 ไปพร้อม ๆ กันเลยจ้า 

ก่อนอื่นศึกษาระเบียบการ เกณฑ์การคัดเลือก และคุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร น้อง ๆ ต้องเช็คข้อมูลคณะ/สาขาที่เปิดรับ เกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ และเงื่อนไขต่าง ๆ ก่อนเลือกสมัครด้วยนะคะ เพื่อรักษาสิทธิ์การเลือกของตัวเอง >> คลิกที่นี่ 

 

การสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น (Admissions) วันที่ 9 - 19 พ.ค. 62 และชำระค่าสมัครได้ถึง 19 พ.ค. 62 ภายใน 23.00 น.
สมัครผ่านเว็บไซต์ของ ทปอ. My TCAS >> student.mytcas.com

มีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้
1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ
2. เลือกสาขาวิชาที่สนใจ เลือกได้มากสุด 20 สาขาวิชา (เพื่อสะดวกในการเลือกสมัครและปรับเปลี่ยนสาขาวิชา)
3. เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร เลือกได้มากสุด 4 สาขาวิชา (ตัวเลือกมาจาก 20 สาขาวิชาที่เราสนใจ)
4. พิมพ์ใบชำระเงิน สถานะจะขึ้นในวันถัดไป (หลังชำระเงิน สามารถเปลี่ยนแปลงคณะ อันดับ ได้โดยไม่ต้องชำระเงินใหม่)
5. ยืนยันการเลือกสาขาวิชา ยืนยันได้ 3 ครั้ง 
6. พิมพ์ใบสรุปสถานะการยืนยันการเลือกสาขาวิชา

การสมัครจะสมบูรณ์ ต้องทำ 2 ขั้นตอนนี้
- ชำระเงินค่าสมัคร 
- ยืนยันการเลือกสาขา

***ทำอะไรก่อนหลังก็ได้ แนะนำให้กดยืนยันการเลือกสาขาหลังจากสมัครเสร็จ ป้องกันการลืมกด แล้วค่อยไปชำระเงินค่าสมัคร หากอยากเปลี่ยนคณะ อันดับ ยังสามารถกลับเข้ามาเปลี่ยนแปลงได้

 

ล็อกอินเข้าสู่ระบบ 

 

เลือกเมนู รอบที่ 4 แอดมิชชั่น เลือกวิชาที่สนใจ เพื่อกรองสาขาก่อนเลือกสมัคร จะได้สะดวกในการปรับเปลี่ยนอันดับ เลือกได้มากสุด 20 สาขาวิชา

**การค้นหา ให้พิมพ์ชื่อ คณะ มหาวิทยาลัย

 

เลือกสาขาวิชาที่ต้องการสมัคร ตัวเลือกจะเป็นสาขาวิชาที่เรากรองมาแล้ว โดยการสมัครจะเลือกได้มากสุด 4 สาขาวิชา

เปลี่ยนแปลงการเลือก คณะ อันดับ ได้โดยกดลบกากบาทด้านหลังสาขาได้เลย เลือกสาขาวิชาที่สนใจใหม่ได้  
 

ขั้นตอนการพิมพ์ใบชำระเงิน


ขั้นตอนการยืนยันการเลือกสาขาวิชา น้อง ๆ ยืนยันการเลือกสาขาวิชาได้ 3 ครั้ง หากไม่กดจะไม่นับว่าเป็นการยืนยัน ผู้สมัครสามารถเปลี่ยนแปลง สลับ ลำดับ สาขาวิชาได้ ไม่จำกัด และกดยกเลิกการเปลี่ยนแปลงได้ตลอด 

1

**ใบชำระเงินค่าสมัคร ไม่ใช่ใบสมัคร ใบสรุปสถานะการสมัครจะพิมพ์ได้ก็ต่อเมื่อกดยืนยันการเลือกสาขาวิชาแล้วเท่านั้น

 

ขั้นตอนของการสมัคร TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น หากใครยังไม่เคยลงทะเบียน My TCAS ต้องลงทะเบียนก่อนนะคะ น้อง ๆ ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลย 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อสมัครใช้งาน

1. เข้าเว็บไซต์ student.mytcas.com กดเมนู เข้าสู่ระบบ/ลงทะเบียน
2. เลือกเมนูลงทะเบียน
3. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง
4. ตรวจสอบอีเมล และกดยืนยันการลงทะเบียน
 

ดูขั้นตอนการสมัครทั้งหมด คลิกที่นี่ 
 

ค่าสมัครรอบ 4 แอดมิชชั่น

อันดับแรก 150 บาท อันดับต่อไป 50 บาท 
สมัคร 1 อันดับ 150 บาท
สมัคร 2 อันดับ 200 บาท
สมัคร 3 อันดับ 250 บาท
สมัคร 4 อันดับ 300 บาท

 

กำหนดการรอบ 4 แอดมิชชั่น 

สมัคร 9 - 19 พ.ค. 62
ประกาศผล 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 31 พ.ค.  - 4 มิ.ย. 62

 

 

ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ทวนความพร้อมก่อนสมัคร TCAS รอบ 4
เกณฑ์การคัดเลือกและคุณสมบัติเฉพาะ TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น ปี 2562
TCAS รอบ 4 Admissions เลือกคณะอย่างไร ให้...ดี ได้ โดน !
 

 

 

Related Content