Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[รีวิว] คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต
07 พ.ค. 62
868 views
Favorite
Shares
0
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ม.สวนดุสิต

 

โลกหมุนไว สังคมเปลี่ยนไป เราเป็นคนรุ่นใหม่ ต้องปรับตัวเข้าใจและเรียนรู้อะไรที่แตกต่าง ฉีกกฏการเรียนรู้แบบเดิม ๆ แล้วมาเริ่มต้นสิ่งใหม่กับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพราะที่นี่จะสอนให้คุณใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้สนุก ในสาขาต่าง ๆ ที่คุณเลือกได้ แบ่งเป็น 3 หลักสูตรใหญ่ ๆ

 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต

- สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง สอนลงมือทำเครื่องสำอางจริง เพื่อต่อยอดเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอางชั้นนำในประเทศ

- สาขาเทคโนโลยีเคมี เรียนเคมีอย่างสนุก ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติ ด้วยห้องปฏิบัติการที่ครบครัน

- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ การเรียนรู้พร้อมลงมือปฏิบัติจริง ให้คุณเป็นโปรแกรมเมอร์ นักพัฒนาเกม และอื่น ๆ อีกมากมาย

- สาขาวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์  วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อต่อยอดสู่งานด้านการวิเคราะห์ แบบมืออาชีพ

- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย มุ่งผลิตบัณฑิตเพื่อไปเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ที่มีพื้นฐานทางด้านการวิจัย และฝึกประสบการณ์อย่างเข้มข้น พร้อมลงมือในสถานการณ์จริง เพื่อให้มีความรู้ในด้านการดูแลสุขภาพอนามัย

- สาขาสิ่งแวดล้อมเมืองและอุตสาหกรรม เรียนรู้และเข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อมได้มากขึ้น เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างมืออาชีพ

- สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เพราะวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องใกล้ตัว เราต้องเรียนรู้ และสามารถนำเทคโนโลยี มาพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ได้

 

หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  รอบรู้ข่าวสาร และใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ในอนาคต

 

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต

- สาขาฟิสิกส์ และ สาขาคณิตศาสตร์ เรียนเพื่อเป็นครูเฉพาะทาง เชี่ยวชาญด้านวิชาการ ครูยุคใหม่ต้องใช้ไอที สื่อสารสอนให้ได้อย่างดี

 

ข้อมูลการสอบเข้า

รับสมัครอบสุดท้าย TCAS รอบ 4  Admission สมัครวันที่ 9 - 19 พ.ค. 62 ทางเว็บไซต์ student.mytcas.com

เปิดรับสมัคร 4 สาขา

ใช้คะแนน GPAX + O-NET + GAT + PAT ตามสาขา     

- สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ  (PAT 1 + PAT 2)
- สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (PAT 1 + PAT 2)
- สาขาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง (PAT 1 + PAT 2)
- สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (PAT 2)

 

ระเบียบการ TCAS 62 ม.สวนดุสิต รอบที่ 4 Admissions คลิกที่นี่
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

scitech.dusit.ac.th

Related Content