Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS LIVE เตรียมสอบ วิชาเฉพาะ กสพท
08 มี.ค. 62
1,392 views
Favorite
Shares
0
TCAS LIVE

 

มาเตรียมพร้อม การสอบวิชาเฉพาะ กสพท ว่าที่เด็กคณะแพทย์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทย์ทั้งหลาย กฏกติกาในการเข้าห้องสอบ สนามนี้ไม่ใช่ง่าย ๆ และน้อง ๆ ม.ปลาย ที่มีเป้าหมายอยากเข้า กสพท เรามาเตรียมตัวไปพร้อม ๆ กัน

 

เสาร์ที่ 9 มี.ค. 62 นี้ น้อง ๆ ที่เตรียมตัวจะเข้า กสพท จะต้องสอบวิชาเฉพาะ กฎกติกา ระเบียบในการเข้าห้องสอบ สนามนี้เข้มงวดมาก !

กฏกติกา ระเบียบ ในการเข้าห้องสอบ วิชาเฉพาะ กสพท 

1.  ควรจะไปถึงสนามสอบก่อนเวลารายงานตัวเข้าห้องสอบประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อตรวจสอบตึกห้องสอบ และผังที่นั่งสอบ

2. ไม่อนุญาตให้ผู้เข้าสอบเข้าห้องสอบหลังจากเวลาที่กำหนดเริ่มสอบผ่านไปแล้ว 15 นาที ยกเว้นหัวหน้าสนามสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นเหตุสุดวิสัย

3. แต่งกายด้วยเครื่องแบบนักเรียน หรือแต่งกายสุภาพ ห้ามสวมเสื้อยืดหรือปล่อยชายเสื้อและห้ามสวมรองเท้าแตะ สำหรับผู้หญิงห้ามสวมกางเกง 

4. ในการสอบทุกครั้งจะต้องนำบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ พร้อมบัตรประจำตัวประชาชน วางไว้บนโต๊ะที่นั่งสอบหรือแสดงต่อกรรมการคุมสอบ และห้ามมีรอยขีดเขียนหรือสัญลักษณ์ใด ๆ บนบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบ

5. ห้ามเปิดข้อสอบก่อนได้รับอนุญาต

6.  ไม่อนุญาตให้ออกนอกห้องสอบ จนกว่าจะหมดเวลาสอบ และห้ามนำข้อสอบออกนอกห้องสอบ

7. อนุญาตให้ใช้นาฬิกาข้อมือแบบเข็มเท่านั้น 

8. ทางสนามสอบจะเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนให้ น้อง ๆ เอาของตัวเองไปได้ เอาไปเผื่อเหตุฉุกเฉินต่าง ๆ แต่ตอนสอบ เค้าบังคับใช้อุปกรณ์ของทางสนามสอบ

9. ห้ามใช้เครื่องมือสื่อสารในห้องสอบ ห้ามเอาเข้าหรือปิดเครื่องและเก็บไว้ ตามที่ผู้คุมสอบบอก

10. ห้ามกระทำการทุจริตใด ๆ ในการสอบครั้งนี้ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการสอบ หากทำผิดกติกา จะโดนพิจารณาตัดสิทธิ์การสมัครเข้าศึกษาของ กสพท ตลอดไป

Related Content