Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
วิเคราะห์ข้อสอบ TCAS คณิตศาสตร์ บทออกมาก ออกน้อย (GAT/PAT, 9 วิชา, O-NET)
08 ม.ค. 62
4,650 views
Favorite
Shares
0

ใกล้เข้ามาทุกทีกับฤดูกาลสอบครั้งใหญ่ ของเด็ก ๆ TCAS 62 เรียกได้ว่าเข้าสู่โค้งสุดท้ายของการเตรียมตัวกันแล้วจ้า เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ก็จะกังวลว่าในเวลาที่เหลืออยู่นี้เราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรดี ? เพื่อให้คะแนนดีที่สุด ? โดยเฉพาะวิชาสุดหินอย่างคณิตศาสตร์ !!

เคล็ดลับง่าย ๆ เลยก็คือ เก็บบทที่ออกข้อสอบเยอะ ให้แน่นที่สุด พี่นอต ติวเตอร์ทรูปลูกปัญญา จึงทำการวิเคราะห์ข้อสอบย้อนหลัง 10 ปี ในทุกสนามสอบ เพื่อวิเคราะห์บทออกมาก ออกน้อย ข้อไหนยากง่ายแค่ไหน เพื่อให้น้อง ๆ ได้เลือก เตรียมตัวช่วงสุดท้ายให้ปังที่สุด


วิเคราะห์ข้อสอบ TCAS คณิตศาสตร์ บทออกมาก ออกน้อย ใช้ได้ทุกสนามสอบ (GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ, O-NET)
 

และหัวใจที่สำคัญที่สุดของการทำคะแนนให้ดี ที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือ การเก็บคะแนนจากข้อที่ง่ายและปานกลาง เพราะไม่ว่าจะข้อง่ายหรือข้อยาก คะแนนก็เท่ากัน พี่จึงอยากแนะนำบทที่ออกไม่โหดร้ายทารุนจนเกินไป ถ้าน้อง ๆ เตรียมตัวดี ๆ สักหน่อย ก็จะสามารถเก็บคะแนนได้แน่ ๆ

1) สถิติ           
2) แคลคูลัส                
3) เอกซ์โพเนนเชียลกับลอการิทึมจำนวนจริง            
4) เซต             
5) ตรรกศาสตร์                       
6) กำหนดการเชิงเส้น

ในส่วนของ ตรีโกณ นั้นในสนาม O-NET นั้นจะออกไม่ยาก และ เป็นลักษณะแนวคล้าย ๆ เดิม อย่าทิ้งตรีโกณของ O-NET นะครับน้อง ๆ    
 

พี่นอต โสมนัส จันทรสอาด

 

 

Related Content