Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[รีวิว] เลขานุการทางการแพทย์ ม.สวนดุสิต เปิดสอนเป็นที่แรก เรียนอะไรบ้าง ไปทำความรู้จักกัน
14 ธ.ค. 61
9,335 views
Favorite
Shares
0

เลขานุการทางการแพทย์ สวนดุสิต
เนล-วิชชุลดา เหรียญทอง

 

หลาย ๆ คนอาจจะยังไม่คุ้นกับชื่อสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ว่าคืออะไร เรียนเกี่ยวกับอะไร ทำงานอย่างไร ถึงจะไม่ค่อยคุ้นหูใครหลายคน แต่ในวงการแพทย์หรือด้านสาธารณสุข ถือว่ามีความสำคัญและเป็นที่ต้องการมาก สำคัญอย่างไร พี่เนล-วิชชัญลดา เหรียญทอง ชั้นปี 3 สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมาเล่าให้ฟัง พร้อมตอบทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับสาขานี้

 

 

เลขานุการทางการแพทย์

เป็นการรวมองค์ความรู้สามศาสตร์เข้าด้วยกัน ได้แก่ ด้านการบริหาร ด้านการแพทย์ และด้านเลขานุการ โดยบูรณาการองค์ความรู้ทั้งสามด้านนี้เพื่อการปฏิบัติงาน บริหารจัดการ ที่เกี่ยวข้องกับทางการแพทย์ หรือสาธารณสุขต่าง ๆ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยจะเน้นให้นักศึกษาได้มีบุคลิกภาพที่โดดเด่น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถบริหารจัดการและติดต่อ สื่อสาร ประสานงาน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับทางการแพทย์ได้ดี

 

แรงบันดาลใจในการเรียน

เป็นคนชอบและสนใจทางด้านบริหารอยู่แล้ว และได้มาเห็นสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ ที่นำเรื่องของการบริหาร มาร่วมกับการแพทย์และด้านเลขานุการ ก็รู้สึกว่าเป็นสาขาที่น่าสนใจและน่าศึกษาต่อ
 


การเรียนแต่ละชั้นปี

ปี 1 เรียนพื้นฐานทางด้านการบริหารทั่วไป พวกบัญชี การเงิน การจัดการ การตลาด บริหารทรัพยากรมนุษย์ ขึ้นปี 2 เรียนพื้นฐานทางการแพทย์ ศัพท์สามัญทางการแพทย์ หลักการเลขานุการ การจัดการประชุมทางการแพทย์ พอปี 3 เรียนทางการแพทย์ที่เจาะลึกมากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับสุขภาพ กายวิภาค ความรู้เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์สุขภาพ ศัพท์เฉพาะทางการแพทย์ และปี 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับแพทย์โดยตรง

 

ที่แรกและที่เดียวที่เปิดสอน

ม.สวนดุสิต เป็นที่แรกและที่เดียวที่เปิดสอนสาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์ เพราะเล็งเห็นถึงความสำคัญ จึงนำมาซึ่งการเปิดสอนเพื่อการบริหารจัดการ ติดต่อสื่อสาร รวมถึงแก้ไขปัญหา ให้เกิดประสิทธิภาพและความสมบูรณ์ในการปฏิบัติงานทางการแพทย์มากยิ่งขึ้น โดยมีหลักสูตรการสอนที่เข้มข้นและเจาะลึก มีการฝึกงานถึง 4 ครั้งในทุกชั้นปี เพื่อให้นิสิตได้เตรียมพร้อมก่อนเข้าสู่การทำงานจริง
 


คุณสมบัติที่ต้องมี

ต้องเป็นคนมีบุคลิกภาพที่ดี และมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษที่ดี เพราะตอนทำงานโดยเฉพาะในโรงพยาบาล ต้องใช้การสื่อสารและติดต่อประสานงานที่เป็นศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์ค่อนข้างเยอะ ต้องมีความอดทน และมีจิตใจทางด้านบริการที่ดี

 

การเตรียมตัวสอบ

น้อง ๆ ที่สนใจต้องมีผลการเรียน GPAX 2.00 ขึ้นไป รับทั้งแผนการเรียนวิทย์ และศิลป์ รวมถึงสายอาชีวะ ก็สามารถเข้าศึกษาต่อได้ โดยคุณสมบัติเฉพาะกำหนดให้เพศหญิง ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 155 ซม. และเพศชาย ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 ซม. การเตรียมตัวสอบเน้นอ่านวิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนการสอบสัมภาษณ์จะสอบเป็นภาษาอังกฤษ เพราะฉะนั้นน้อง ๆ ควรเตรียมพร้อมในการแนะนำตัวมาให้ดี

 

ตลาดงาน

จบมาแล้วสามารถทำอาชีพเลขานุการในหน่วยงานแพทย์, เลขานุการผู้ประกอบการทางการแพทย์, ผู้ประสานงานด้านการแพทย์, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการในบริษัทเวชภัณฑ์ โดยสามารถทำงานได้ทั้งในโรงพยาบาล หรือองค์กรสาธารณสุข ทั้งภาครัฐและเอกชน

 

ข้อมูลการสอบเข้า

สาขาวิชาเลขานุการทางการแพทย์

คณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

http://medsec.dusit.ac.th
 


TCAS

รอบ 2 โควตา
รอบ 3 รับตรงร่วมกัน
รอบ 4 Admissions

Admissions

GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 30%, PAT 1 20%

Related Content