Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมปัญหาในการสมัครสอบ GAT/PAT
19 พ.ย. 61
1,601 views
Favorite
Shares
0

ในช่วงของการรับสมัครสอบ GAT/PAT ปี 2562 ที่กำลังจะเปิดรับสมัคร ในวันที่ 1 - 15 ธ.ค. นี้ ในทุกปีน้อง ๆ จะพบปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ในการสมัคร จ่ายตังผิดบ้าง งงระบบบ้าง มาดูกันว่าปัญหาที่มักพบในการสมัครสอบ GAT/PAT มีอะไร ควรศึกษาไว้ จะได้ไม่พลาด !!

1. ไม่ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครก่อน 

- ผู้สมัครสอบจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ขึ้นไป หรือเทียบเท่า เท่านั้น
 

2. ไม่รู้ว่าตัวเองต้องสอบวิชาใดบ้าง

- แต่ละคณะ/สาขาวิชา มีการใช้ผลคะแนนยื่นที่ต่างกัน ถ้าผู้สมัครไม่รู้ว่าตัวเองเลือกสอบวิชาใดบ้าง หรือบางคนก็เลือกสอบทุกวิชา ทำให้เสียเงินเยอะ ดังนั้นต้องศึกษาข้อมูลคณะและสถาบัน ที่ต้องการนำคะแนนไปยื่นว่าใช้คะแนนการสอบใด และวิชาใดบ้าง
 

3. ไม่เข้าใจระบบ/ขั้นตอน

- ผู้สมัครไม่เข้าใจระบบ หรือ ขั้นตอนการสมัคร หรือให้บุคคลอื่นสมัครให้ ทำให้เกิดความผิดพลาด ดังนั้น ต้องศึกษาทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอน เงื่อนไขในการสมัครสอบก่อนเข้าระบบ และดำเนินการสมัครสอบด้วยตนเอง
 

4. ลืมรหัสผ่านเข้าระบบ

- ผู้สมัครควรจดจำรหัสผ่านเข้าระบบ เพื่อความสะดวก และรวดเร็วในการใช้งาน จะได้ไม่ต้องเสียเวลาสมัครสมาชิกเพื่อเข้าระบบใหม่ 
 

5. กรอกข้อมูลไม่เป็นความจริง

- โดยเฉพาะชื่อ ชื่อสกุล เลขประจำตัวประชาชน ระดับการศึกษา และความต้องการพิเศษ การกรอกข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง จะส่งผลต่อตัวเอง และหากเกิดความเสียหาย ผู้สมัครสอบต้องรับผิดชอบตามกฏหมาย
 

6. สมัครสอบหลายครั้ง แต่ชำระเงินผิดใบ

- ถ้ามีใบสมัครสอบหลายใบ ต้องนำใบสมัครสอบที่ทางระบบ ออกให้ล่าสุดไปชำระเงินเท่านั้น
 

7. ไม่ตรวจสอบสถานะการชำระเงิน

- หลังชำระเงินให้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน หรือใบชำระเงินส่วนบนที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินคืนมาก่อน และเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐานยืนยันการชำระเงิน และให้เข้ามาตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบ
 

8. มีปัญหาไม่รีบติดต่อ สทศ.

- เมื่อพบปัญหา หรือ มีข้อสงสัยใด ๆ ควรรีบติดต่อ สทศ. เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน ช่องทางการติดต่อ ดังนี้
1. โทรศัพท์ หมายเลข 02-217-3800 วันทําการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 18.00 น.
วันหยุดทําการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น. (การบริการ
ในวันหยุดทําการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)
2. โทรสาร หมายเลข 02-219-2996 ระบบอัตโนมัติ
3. ส่งไปรษณีย์ จ่าหน้าซอง กลุ่มงานบริการการทดสอบ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 38 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
4. ติดต่อด้วยตนเอง ณ ที่ทําการ สทศ. (กลุ่มงานบริการการทดสอบ) อาคารพญาไทพลาซ่า
ชั้น 38 วันทําการ ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 18.00 น. วันหยุดทําการ (วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์) ตั้งแต่ เวลา 08.30 - 16.00 น. (การบริการในวันหยุดทําการจะเปิดให้บริการเฉพาะช่วงเวลาการรับสมัครสอบเท่านั้น)

Related Content