Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
นักเรียนเทียบเท่า ม. 6 สมัครสอบ O-NET (สายอาชีพ ปวช. กศน.)
25 ต.ค. 61
1,556 views
Favorite
Shares
0

สทศ. เปิดให้นักเรียนเทียบเท่า ม. 6 สมัครสอบ O-NET แล้ว รับสมัคร 1 - 15 พ.ย. 61 นี้  O-NET การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ข้อสอบที่นักเรียน ม. 6 ทุกคนต้องสอบ เป็นการสอบวัดมาตราฐานคุณภาพของโรงเรียน และที่สำคัญนำคะแนนไปใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัยด้วย นักเรียน ม. 6 โรงเรียนสามัญ ทางโรงเรียนจะส่งรายชื่อสมัครสอบให้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่า ม. 6 สายอาชีพ ปวช., กศน. ที่จะเข้ามหาวิทยาลัยในระบบ TCAS จำเป็นต้องสอบ O-NET และต้องสมัครด้วยตัวเองค่ะ
 

 

นักเรียนเทียบเท่า คือนักเรียนที่เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หลักสูตรการศึกษานอกโรงเรียนสายสามัญ (กศน.) นักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โรงเรียนพณิชยการ หรือเทียบเท่าจากต่างประเทศ เป็นต้น และกำลังจะจบการศึกษาในปีนี้เท่านั้น


นักเรียนเทียบเท่าสมัครสอบ O-NET ได้ตั้งแต่วันที่ 1 - 15 พ.ย. 61
ทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ฟรี ! ไม่มีค่าสมัคร

 


จำเป็นต้องสมัครไหม

ในระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย TCAS 62 นี้ คะแนน O-NET นำใช้ในรอบที่ 4 การรับสมัครแบบ Admissions โดยมีสัดส่วนคะแนนมากถึง 30% ส่วนรอบอื่น ๆ นั้นแล้วแต่มหาวิทยาลัยกำหนด ในแต่ละรอบจะใช้ร่วมกับคะแนน GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ หรือคะแนนสอบอื่น ๆ ส่วนคะแนน O-NET นักเรียนมีสิทธิ์สอบได้แค่ครั้งเดียวในปีการศึกษาที่กำลังจะจบ และคะแนนใช้ได้ตลอดชีวิต จะได้ใช้หรือไม่ น้อง ๆ เทียบเท่า ม. 6 ก็ควรสอบเผื่อไว้นะคะ

Related Content