Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
เคลียร์ ! TCAS 62 การรับสมัครทั้ง 5 รอบ
28 ก.ย. 61
15,595 views
Favorite
Shares
0

TCAS ระบบการรับนักศึกษาเข้ามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2562 หรือ TCAS 62 มีการเปิิดรับสมัครทั้งหมด 5 รอบ แต่ละรอบคืออะไร และเราต้องทำอะไรบ้าง วันสมัคร ประกาศผล และที่สำคัญวันยืนยันสิทธิ์- สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบไหนยังไงบ้าง เป็นกำหนดการที่น้อง ๆ ควรจดไว้ พี่ ๆ สรุปเป็นตารางมาให้แล้ว ดาวน์โหลดไปแปะผนังบ้านเลยจ้า
 


Timeline การรับสมัคร TCAS 62 ทั้ง 5 รอบ

รอบที่ 1 Portfolio

รอบนี้ไม่มีการสอบข้อเขียน ใช้แค่ Portfolio โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แบบเฉพาะเจาะจง เช่น คววามสามารถะพิเศษ ทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ กีฬา ดนตรี เป็นต้น เพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามโควตาประเภทใดหรือไม่ ถ้ามีและเป็นคณะหรือสาขาที่สนใจ อย่ารอช้า รีบยื่น Portfolio ของเราไปเลย 

สมัคร 1 - 15 ธ.ค. 61 
ประกาศผล 28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 30 - 31 ม.ค. 62

สละสิทธิ์ 2 - 3 ก.พ. 62 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่อยากสมัครรอบ 2 - 5)

 

รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค 

รอบนี้สำหรับนักเรียนภูมิภาค ไม่ใช่รอบสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการที่เปิดรับก็อย่างเช่น โควตาภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ กำหนดอำเภอ กำหนดจังหวังต่าง ๆ

สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ประกาศผล 24 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ (Clearing House) 24 - 25 เม.ย. 62

สละสิทธิ์ 26 - 27 เม.ย. 62 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่อยากสมัครรอบ 3 - 5)

 

รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบนี้สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักเรียนจะเข้ากลุ่มแพทย์ กสพท มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบกลางของ ทปอ. ให้นักเรียนเลือกสมัครได้สูงสุด6คณะ/สาขา โดยมีการจัดอันดับ และมีโอกาสสอบติดได้ที่เดียว

สมัคร 17 - 29 เม.ย. 62
ประกาศผล 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ (Auto Clearing) 10 - 14 พ.ค. 62

สละสิทธิ์ 17 - 18 พ.ค. 62 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่อยากสมัครรอบ 4 - 5)

 

รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

รอบนี้สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบกลางของ ทปอ. ใช้เกณฑ์การคัดเลือก ค่าน้ำหนัก ตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ คือต้องเปรียบเทียบคะแนนต่ำสุดของปีก่อน และมีโอกาสติดแค่ที่เดียว 

สมัคร 9 - 19 พ.ค. 62
ประกาศผล 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์และยืนยันสิทธิ์ (Auto Clearing) 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62

สละสิทธิ์ 7 - 8 มิ.ย. 62 (สำหรับผู้ที่ยืนยันสิทธิ์แล้ว แต่อยากสมัครรอบ 5)

 

รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ หลังแอดมิชชั่น

สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ประกาศผล 17 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ 17 - 18 มิ.ย. 62

 

Clearing House

รอบที่ 1, 2 และ 5 ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์ 
รอบที่ 3 และ 4 ไปยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์ 


กำหนดการสอบ

GAT/PAT 

สมัครสอบ 11 - 15 ธ.ค. 61
สอบ 23 - 26 ก.พ. 62 
ประกาศผล GAT/PAT  1 เม.ย. 62
 

O-NET

สมัครสอบ 1 - 15 พ.ย. 61 (เฉพาะเทียบเท่า)
สอบ 2 - 3 มี.ค. 62
ประกาศผล 31 มี.ค. 62

 

วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท

สมัครสอบ 10 - 31 ต.ค. 61
สอบ 9 มี.ค. 61
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 61

 

9  วิชาสามัญ

สมัครสอบ 11 - 25 ธ.ค. 61
สอบ 16 - 17 มี.ค. 62
ประกาศผล 5 เม.ย. 62

 

 

Related Content