Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS LIVE ปฏิทิน TCAS 62 มาแล้ว
20 ก.ย. 61
7,943 views
Favorite
Shares
0
TCAS LIVE พฤ 20 ก.ย. 61

 

ปฏิทิน TCAS 62 ออกมาแล้ว แต่ !! แต่ละช่วงเราต้องทำอะไรบ้าง วันสมัคร ประกาศผล และที่สำคัญวันยืนยันสิทธิ์- สละสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ รอบไหนยังไงบ้าง มาเตรียมความพร้อมให้ครบด้าน กับรายการ TCAS LIVE อัปเดตข่าวการศึกษา รับตรง ค่าย พร้อมมาช่วยตอบคำถาม ช่วยแก้ปัญหา มาปรุงสูตรเตรียมตัวสำหรับสนามนี้กัน
 

 

TCAS รอบที่ 1 Portfolio

รอบนี้ไม่มีการสอบข้อเขียน ใช้แค่ Portfolio โดยจะมีการกำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้แบบเฉพาะเจาะจง เช่น คววามสามารถะพิเศษ ทักษะความสามารถด้านต่าง ๆ กีฬา ดนตรี เป็นต้น เพราะฉะนั้นลองตรวจสอบดูว่าเรามีคุณสมบัติตรงตามโควตาประเภทใดหรือไม่ ถ้ามีและเป็นคณะหรือสาขาที่สนใจ อย่ารอช้า รีบยื่น Portfolio ของเราไปเลย 
สมัคร 1 - 15 ธ.ค. นี้
ประกาศผล 28 ม.ค. 62
ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์ 30 - 31 ม.ค. 62
สละสิทธิ์ 2 - 3 ก.พ. 62 


TCAS รอบที่ 2 โควตาภูมิภาค

รอบนี้สำหรับนักเรียนภูมิภาค ไม่ใช่รอบสำหรับนักเรียนทั่วประเทศ โครงการที่เปิดรับก็อย่างเช่น โควตาภาค โควตาโรงเรียนเครือข่าย โควตาพื้นที่ กำหนดอำเภอ กำหนดจังหวังต่าง ๆ 

สมัคร 4 ก.พ. - 23 มี.ค. 62
ประกาศผล 24 เม.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์เคลียริงเฮาส์  24 - 25 เม.ย. 62
สละสิทธิ์ 26 - 27 เม.ย. 62


TCAS รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน

รอบนี้สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ และนักเรียนจะเข้ากลุ่มแพทย์ กสพท มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบกลางของ ทปอ. ให้นักเรียนเลือกสมัครได้สูงสุด6คณะ/สาขา โดยมีการจัดอันดับ และมีโอกาสสอบติดได้ที่เดียว
สมัคร 17 - 29 เม.ย. 62
ประกาศผล 9 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 10 - 14 พ.ค. 62
สละสิทธิ์ 17 - 18 พ.ค. 62


TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

รอบนี้สำหรับนักเรียนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยทั่วประเทศเปิดรับสมัครพร้อมกันผ่านระบบกลางของ ทปอ. ใช้เกณฑ์การคัดเลือก ค่าน้ำหนัก ตามที่ประกาศไว้ล่วงหน้า นักเรียนสามารถสมัครได้ 4 สาขาวิชา แบบมีลำดับ คือต้องเปรียบเทียบคะแนนต่ำสุดของปีก่อน และมีโอกาสติดแค่ที่เดียว 

สมัคร 9 - 19 พ.ค. 62
ประกาศผล 29 พ.ค. 62
สอบสัมภาษณ์ 31 พ.ค. - 4 มิ.ย. 62
สละสิทธิ์ 7 - 8 มิ.ย. 62

 

TCAS รอบที่ 5 รับตรงอิสระ

มหาวิทยาลัยเปิดรับตรงเพิ่มเติมได้เองอิสระ หลังแอดมิชชั่น

สมัคร 30 พ.ค. - 10 มิ.ย. 62
ประกาศผล 17 มิ.ย. 62
ยืนยันสิทธิ์ 17 - 18 มิ.ย. 62

 

เคลียริงเฮาส์

รอบที่ 1, 2 และ 5 ต้องยืนยันสิทธิ์ผ่านระบบเคลียริงเฮาส์
รอบที่ 3 และ 4 ไปยืนยันสิทธิ์ในวันสอบสัมภาษณ์

Related Content