Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
TCAS LIVE ความสำคัญของ O-NET
10 ส.ค. 61
1,725 views
Favorite
Shares
0
TCAS LIVE "ความสำคัญของ O-NET"

 

มาเตรียมตัวเพื่อสอบ O-NET สนามสอบครั้งเดียวในชีวิตของเด็ก ม. 6  “ทำไมต้องสอบ O-NET” มาเจาะลึกเรื่องของ O-NET ไปพร้อม ๆ กันเลย

สอบได้ครั้งเดียว

O-NET เป็นการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ทดสอบความรู้ของน้อง ๆ ป. 6, ม. 3 และ ม. 6 เพื่อประเมินคุณภาพการศึกษาของโรเรียน คะแนนของ ม. 6 ยังใช้เป็นองค์ประกอบในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่ออีกด้วย และที่สำคัญ O-NET เราสอบได้ครั้งเดียว คะแนนติดตัวตลอดชีวิต ในขณะที่ GAT/PAT, 9 วิชาสามัญ สมัครสอบใหม่ได้ทุกปี ใครก็สอบได้ อายุเท่าไหร่ก็สอบได้ แต่ O-NET ต้องสอบในปีการศึกษาของตัวเองเท่านั้น วันนี้เราจะมาพูดถึง O-NET ม. 6 กัน

 

ประเมินคุณภาพโรงเรียน

น้อง ๆ ม. 6 โรงเรียนสามัญ ทุกคนต้องสอบ O-NET ขาดสอบไม่ได้แม้แต่วิชาเดียว คะแนนเฉลี่ยของน้อง ๆ จะถูกนำไปประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียน โรงเรียนที่มีคะแนนดี ก็จะมีสิทธิพิเศษในการรับโควตาจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ด้วยนะ อย่างโครงการช้างเผือก ม.เกษตร จะให้โควตากับโรงเรียนที่มีคะแนนดี 400 อันดับแรกของประเทศ

 

เกณฑ์ขั้นต่ำ 60% กสพท

O-NET ซึ่งเป็นการสอบวัดมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน น้อง ๆ ที่สมัคร กสพท รู้หรือยัง ว่าจะต้องทำคะแนนรวมวิชาเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 60% จึงจะผ่านเกณฑ์การพิจารณานะครับ แต่ถ้าต่ำกว่า 60% ล่ะ ? ก็จะโดนตัดสิทธิ์ออกทันที ฉะนั้นเกณฑ์ O-NET ขั้นต่ำ 60% กสพท จึงสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวสำหรับน้อง ๆ ม. 6 ปีนี้ ที่ตั้งเป้าไว้ว่าจะเข้า กสพท ให้ได้ ส่วนเด็กซิ่วไม่ต้องใช้เกณฑ์ O-NET 60%

 

เกณฑ์ขั้นต่ำ TCAS รับตรง

รอบ TCAS รับตรงของแต่ละคณะหรือมหาวิทยาลัย บางโครงการอาจกำหนดคะแนนขั้นต่ำ O-NET ไว้ด้วย ซึ่งน้อง ๆ ต้องได้ไม่น้อยกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ถ้าคะแนนไม่ถึงตามเกณฑ์ก็จะสมัครไม่ได้ เพราะขาดคุณสมบัติเรื่องคะแนนขั้นต่ำไปนั่นเอง เช่น ต้องมีผลสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ แต่ละวิชาไม่น้อยกว่า 30 คะแนน ฉะนั้นต้องไฮไลต์ตัวโต ๆ ไว้เลยว่าอย่าลืมศึกษาเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน O-NET ว่าคณะหรือมหาวิทยาลัยที่น้อง ๆ จะสมัครในรอบรับตรงได้กำหนดเกณฑ์ขั้นต่ำ ไว้เท่าไหร่หรือมีเงื่อนไขอะไรเพิ่มเติมอีกบ้าง

 

คะแนน 30% ใน TCAS รอบที่ 4 แอดมิชชั่น

ในรอบแอดมิชชั่นทุกคณะนอกจากคะแนน GPAX, GAT/PAT แล้ว น้อง ๆ รู้ไหมว่า ทุกคณะยังกำหนดให้ใช้คะแนน O-NET ในการพิจารณาอีกด้วย โดยใช้สัดส่วน 30% มีค่าเท่ากับ 9000 คะแนนเลยนะ ถ้าขาดคะแนน O-NET เพียงวิชาเดียวก็หมดสิทธิ์ยื่นคะแนนแอดมิชชั่น รู้อย่างนี้ก็มองข้ามไม่ได้เชียวนะ

 

นักเรียนเทียบเท่าสมัครเอง

น้อง ๆ ม. 6 โรงเรียนสามัญ ไม่ต้องสมัคร โรงเรียนจัดการให้ ส่วนนักเรียนเทียบเท่า ที่ต้องการสมัครสอบ O-NET พวกวุฒิการศึกษา ปวช. กศน. สมัครสอบได้ อย่างที่บอกว่า O-NET นั้นต้องสอบในปีการศึกษาของตัวเองเท่านั้น คือหากเรียน ปวช. ก็คือ ปวช. 3 กศน. ที่เทียบเท่ากับวุฒิ ม. 6 โดย สทศ. จะเปิดให้นักเรียนเทียบเท่าสมัคร O-NET ประมาณวันที่ 1 – 15 พ.ย. ของทุกปี ถามว่านักเรียนเทียบเท่าต้องสอบ O-NET ไหม ? ถ้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย และจะเข้าผ่านระบบ TCAS ก็ควรสอบไว้ค่ะ

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2561

- สอบวันที่ 2 – 3 มีนาคม 2562
- ประกาศผลสอบ 31 มีนาคม 2562

 

ตารางสอบ

วันแรกสอบ 3 วิชา สังคม, คณิต, อังกฤษ เริ่มสอบตั้งแต่ 8.30 น. - 16.30 น. วิชาละ 120 นาที พัก 60 นาที
วันที่สองสอบ 2 วิชา ภาษาไทย และวิทย์ เริ่มสอบตั้งแต่ 8.30 น. - 13.30 น. วิชาละ 120 นาที พัก 60 นาที
 

รูปแบบข้อสอบ และจำนวนข้อสอบO-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561

ภาษาไทย 80 ข้อ
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 70 ข้อ
2. เลือกคําตอบที่สัมพันธ์กัน จํานวน 10 ข้อ
เนื้อหาการสอบ
- การอ่านจับใจความวรรณคดีและวรณกรรม
- การเขียนสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ
- การพูดในรูปแบบต่าง ๆ
- เสียง คำ ความหหมาย หลักการต่าง ๆ ในภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ 80 ข้อ
ปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 80 ข้อ
เนื้อหาการสอบ
- ประโยคและข้อความ การจับใจความสําคัญ
- คําศัพท์ สํานวนภาษา
- การอธิบาย/การเปรียบเทียบ
- การใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์จริง

สังคม 90 ข้อ
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คำตอบ จํานวน 80 ข้อ
2. ปรนัย 5 ตัวเลือก 2 คําตอบ จํานวน 10 ข้อ
เนื้อหาการสอบ
- พระพุทธศาสนา
- กฎหมายต่าง ๆ
- วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมสากล
- นโยบาย การปกครอง
- เศรษฐกิจของโลกในปัจจุบัน

คณิตศาสตร์ 40 ข้อ
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก จํานวน 32 ข้อ
2. ระบายคำตอบที่เป็นค่า/ตัวเลข จำนวน 8 ข้อ
เนื้อหาการสอบ
- ค่าสัมบูรณ์ของจำนวนจริง
- เซตและการดำเนินการของเซต
- ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- การวัดการกระจายของข้อมูล

วิทยาศาสตร์ 55 ข้อ
1. ปรนัย 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ จํานวน 50 ข้อ
2. เลือกตอบเชิงซ้อน จำนวน 5 ข้อ
เนื้อหาการสอบ 
- การรักษาดุลยภาพของเซลล์ของสิ่งมีชีวิต
- ความหลากหลายทางชีวภาพ
- ปัญหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
- ความสัมพันธ์ระหว่างแรงกับการเคลื่อนที่
- คลื่น นิวเคลียร์ ฟิชชัน ฟิวชัน

 

เนื้อหาการสอบ O-NET ม. 6 ปีการศึกษา 2561 >> Click

 

ดาวน์โหลด หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 ครบทุกวิชา

รู้วันสอบแล้ว รู้เนื้อหาที่ออกสอบแล้ว จัดตารางติวกันเลย ใครยังไม่รู้ว่าจะเริ่มติวยังไง นี่เลยทรูปลูกปัญญาได้จัดทำ หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 มาให้น้อง ๆ ดาวน์โหลด ไปอ่านกัน หนังสือติวเข้ม O-NET GET 100 สำหรับเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ครบทุกวิชา ภาษาไทย, สังคม, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ ส่วนวิทยศาสตร์แยกเป็น ฟิสิกส์, เคมี และชีววิทยา รวบรวมเนื้อหาที่ออกสอบบ่อยที่สุดมาไว้ที่นี่ที่เดียว ไปดาวน์โหลดกันเลย 

Related Content