Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ค่าสถิติพื้นฐาน ผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561
03 เม.ย. 61
11,343 views
Favorite
Shares
0

ประกาศผลคะแนนสอบกันไปแล้ว GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 ที่สอบในวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 และประกาศผลในวันที่ 31 มีนาคม 2561 น้อง ๆ สามารถเช็คผลคะแนนสอบได้ที่เว็บไซต์ สทศ. จ้า เช็คคะแนนตัวเองแล้ว มาดูค่าสถิติของปีนี้กัน

ค่าสถิติพื้นฐาน และตารางแสดงจำนวนและร้อยละของนักเรียนตามช่วงคะแนนผลการสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2561 จำแนกตามรายวิชา >> ดาวน์โหลดเอกสาร

 

 

 

Related Content