Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ตารางสอบ การเตรียมตัวสอบ 9 วิชาสามัญ ปี 2561
01 ก.พ. 61
15,417 views
Favorite
Shares
0

การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา หรือ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 เพื่อนำคะแนนที่ได้ใช้ในการยื่นเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ระบบ TCAS รอบที่ 2 – 3 และรอบที่ 5 ซึ่งจัดสอบวันที่ 17 – 18 มีนาคม 2561

 

9 วิชาสามัญ
1. ภาษาไทย
2. สังคม
3. อังกฤษ
4. คณิตศาสตร์ 1
5. ฟิสิกส์
6. เคมี
7. ชีววิทยา
8. คณิตศาสตร์ 2
9. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

 

การแต่งกาย

- การแต่งกาย แต่งกายชุดนักเรียน นักศึกษา หรือชุดสุภาพ

 

เอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานในห้องสอบ

- บัตรประจำตัวประชาชน
- หรือบัตรประจำตัวนักเรียนที่มีรูปถ่าย
- หรือบัตรที่ออกโดยหน่วยงานราชการมีรูปถ่าย (บัตรไม่หมดอายุ)

 

อุปกรณ์ที่ใช้ในการสอบ

1. ปากกา
2. ดินสอดำ 2B
3. ยางลบ
4. กบเหลาดินสอ

 

ระเบียบการเข้าห้องสอบ

- ไม่มีเลขที่นั่งสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไม่มีบัตรแสดงตน ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปผิดสนามสอบ ไม่มีสิทธิ์สอบ
- ไปสายเกิน 30 นาที ไม่มีสิทธิ์เข้าห้องสอบ
- ห้าม นำเครื่องมืออุปกรณ์สื่อสารเข้าห้องสอบ
- อนุญาตให้นำนาฬิกาเข้าห้องสอบ (ต้องเป็นนาฬิกาธรรม ที่ใช้ดูเวลาเท่านั้น)
- ให้นั่งสอบจนหมดเวลา หากมีเหตุจำเป็นให้แจ้งเหตุผลกับกรรมการคุมสอบ กรรมการจะพิจารณาเหตุผลตามความเหมาะสม

 

ข้อปฏิบัติพวกนี้ มีคนทำผิดกติกากันทุกปี อยากให้น้อง ๆ ระมัดระวังและควรปฏิบัติตามอย่างเคร่งคัด เพื่อตัวของน้อง ๆ เอง

 

ปฏิทินกำหนดการการสอบ

ประกาศเลขที่นั่งสอบ/สถานที่สอบ : 31 มกราคม 2561 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป
สอบ : 17 – 18 มีนาคม 2561
ประกาศผลสอบ : 12 เมษายน 2561

 

ตารางสอบ

 

ตัวอย่างข้อสอบ 9 วิชาสามัญ

 

 

 

Related Content