Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมเนื้อหาข้อสอบเก่า PAT 7 ภาษาญี่ปุ่นและภาษาจีน
19 ม.ค. 61
3,689 views
Favorite
Shares
0

รวมมาให้แล้วเนื้อหาข้อสอบเก่าวิชา PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น และ PAT 7.4 ภาษาจีน ข้อสอบเฉพาะทางสำหรับคนที่ต้องการยื่นคะแนนสอบภาษาที่สาม และเลือกสอบความถนัดภาษาญี่ปุ่น หรือภาษาจีน ไม่ว่าจะป็นวิชาไหนก็ตาม การศึกษาข้อสอบเก่าไว้สามารถเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนมากขึ้น แต่เนื้อหาที่มักออกสอบจะมีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลย

 

PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์ขั้นพื้นฐาน
2) คันจิขั้นพื้นฐาน
3) ไวยากรณ์ขั้นพื้นฐาน
4) สำนวนขั้นพื้นฐานทั่วไปในชีวิตประจำวัน
5) ญี่ปุ่นศึกษา

 

แนวข้อสอบ ปี 2553

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11693
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11701
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11702
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11704
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/11712

 

การติวสอบ PAT 7.3 ปี 2555

เนื้อหาการติว ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21664-034058
เนื้อหาการติว ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21664-034059
เนื้อหาการติว ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21664-034060
เนื้อหาการติว ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21664-034061
เนื้อหาการติว ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/learning/detail/21664-034062

 

PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
รูปแบบ - 4 ตัวเลือก 1 คําตอบ
เนื้อหา
1) คำศัพท์ และสำนวน
2) ไวยากรณ์ และโครงสร้าง
3) สัทอักษร
4) ความรู้ทั่วไป
5) อักษรจีน
6) การเขียน
7) การอ่าน
8) สนทนา
 

ข้อสอบ PAT 7.4 ความถนัดทางด้านภาษาจีน

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13447
ข้อสอบ ชุดที่ 2 
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13450

 

GAT/PAT ปี 2561 จัดสอบในวันที่ 24 – 27 กุมภาพันธ์ 2561 เหลือเวลาอีกไม่มากแล้วนะ สู้ ๆ

Related Content