Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ยอดผู้สมัคร GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ ปีการศึกษา 2561 น้อยกว่าทุกปี
28 ธ.ค. 60
9,296 views
Favorite
Shares
0

ปิดรับสมัครแล้วสำหรับ การสมัครสอบ GAT/PAT และ 9 วิชาสามัญ โดย รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ. ) เปิดเผยจำนวนผู้สมัครและดำเนินการชำระเงินออกมาแล้วปรากฏว่ายอดผู้สมัครและชำระเงิน GAT/PAT แล้ว จำนวน 259,882 คน ส่วนยอดผู้สมัครและชำระเงิน วิชาสามัญ 9 วิชา แล้ว จำนวน 200,756 คน

 

สรุปยอดผู้สมัครที่ชำระเงิน ปีการศึกษา 2561
ยอดผู้สมัคร GAT/PAT 259,882 คน
ยอดผู้สมัคร 9 วิชาสามัญ 200,756 คน

 

เทียบยอดสมัครที่ชำระเงิน GAT/PAT รอบ 1 ของแต่ละปี
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/56 = 311,050 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/57 = 335,946 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/58 = 335,943 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/59 = 345,056 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 1/60 = 310,175 คน
ยอดสมัครสอบ GAT PAT 61 = 259,882 คน
 

ภาพรวมการสมัครเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี จากนี้ให้น้อง ๆ ผู้สมัครทุกคนช่วยตรวจสอบข้อมูลการสมัครของตนเองให้ถูกต้อง พร้อมทั้งเตรียมตัวสอบ GAT/PAT สอบวันที่ 24 – 27 ก.พ. 2561 และประกาศผลสอบวันที่ 5 เม.ย. 2561 วิชาสามัญ 9  สอบวันที่  17-18 มี.ค. 2561 และประกาศผลสอบในวันที่ 12 เม.ย. 2561 

Related Content