Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบเก่า PAT 4 สถาปัตย์ และ PAT 6 ศิลปกรรม
22 ธ.ค. 60
26,193 views
Favorite
Shares
0

รวมมาให้แล้วข้อสอบเก่าพร้อมเนื้อหาที่ออกสอบ สำหรับวิชา PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์ และ PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์ ข้อสอบวิชาเฉพาะทางสำหรับที่น้อง ๆ ที่เลือกเรียนด้านสถาปัตย์และศิลปะการออกแบบ สำหรับเด็กสายอาร์ต มาฟิตให้พร้อมกับทำโจทย์ข้อสอบเก่า จะยิ่งเพิ่มโอกาสในการได้คะแนนมากขึ้นอีกด้วย แต่เนื้อหาที่มักออกสอบจะมีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลย

 

PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

เนื้อหา
1) ความรู้ทั่วไปด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม และการออกแบบ
2) ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์พื้นฐาน

 

ข้อสอบ PAT 4 ปี 2554

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13204
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13205

 

แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2553

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12660
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12661
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12662
แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12663

 

ข้อสอบ PAT 4 ปี 2553

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13134
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13135
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13136

 

แนวข้อสอบ PAT 4 ปี 2552

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12658
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12659

 

************************************************************

 

PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

จำนวน 100 ข้อ 300 คะแนน
รูปแบบ - 5 ตัวเลือก 1 คําตอบ : 90 ข้อ 225 คะแนน
- แบบเลือกคำตอบจากแต่ละหมวดที่สัมพันธ์กัน : 10 ข้อ 75 คะแนน
เนื้อหา
1) ทัศนศิลป์
2) ออกแบบ
3) ดนตรี
4) นาฏศิลป์ / การแสดง

 

แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2553

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12308
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12309
แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12310

แนวข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12311
แนวข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12312
แนวข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12313

 

แนวข้อสอบ PAT 6 ปี 2554

แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12339
แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12340

 

ข้อสอบ PAT 6 ปี 2554

ข้อสอบ ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13192
ข้อสอบ ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13193
ข้อสอบ ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13194
ข้อสอบ ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13195
ข้อสอบ ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13196
ข้อสอบ ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13197

Related Content