Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบเก่า PAT 2 วิทยาศาสตร์
19 ธ.ค. 60
54,765 views
Favorite
Shares
0

PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ วิชาที่น้อง ๆ ม. 6 ที่อยากเข้าคณะสายวิทยาศาสตร์ต่าง ๆ ต้องสอบ บางคนบอกง่าย บางคนบอกยาก เพราะคนเราถนัดไม่เหมือนกัน การดูแนวข้อสอบจะทำให้เราอ่านได้ตรงบท ข้อสอบเก่าก็มีความสำคัญมาก เพราะการฝึกทำข้อสอบเก่าเป็นการทบทวนและทำให้รู้แนวข้อสอบไปด้วย โอกาสได้คะแนนก็เยอะมากขึ้นด้วย รวบรวมข้อสอบเก่า PAT 2 วิทยาศาสตร์ มาให้แล้ว ไปดูกันเลย

 

เนื้อหาที่ออกสอบ PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

1) สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
2) ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
3) สารและสมบัติของสาร
4) แรงและการเคลื่อนที่
5) พลังงาน
6) กระบวนการเปลี่ยนแปลงทางโลก
7) ดาราศาสตร์และอวกาศ 
 

ข้อสอบ ปี 2554

- ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13187
- ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13188
- ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13189
- ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13190
- ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13191

 

ข้อสอบ ปี 2553

- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13111
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13112
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13113
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13114
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13115
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13116
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 7
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13117
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 8
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13172
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 9
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13173

- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 10
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13174
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 11
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13175
- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 12
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13176

 

แนวข้อสอบ ปี 2553

- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8143
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8146
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 3
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8148
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 4
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8152
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 5
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8153
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 6
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/822
- แนวข้อสอบ PAT 2 ปี 2553 ชุดที่ 7
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8233

 

ข้อสอบ ปี 2552

- ข้อสอบ ปี 2552 ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/13206

 

Related Content