Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
รวมข้อสอบเก่า PAT 1 คณิตศาสตร์ ฟิตก่อนสอบ !
07 ธ.ค. 60
14,687 views
Favorite
Shares
0

PAT 1 คณิตศาสตร์ อีกหนึ่งวิชาปราบเซียนที่เด็กม. 6 หลายคนต้องเจอ เนื่องด้วยเป็นข้อสอบเฉพาะทาง ทำให้การออกเนื้อหาจึงเจาะลึกมากเป็นพิเศษ และยังมีความสำคัญมากเพราะต้องใช้คะแนนสอบในการยื่นเข้ามหาวิทยาลัย ในคณะต่าง ๆ การทำข้อสอบเก่ามีความสำคัญมาก เพราะการฝึกทำข้อสอบเก่าเป็นอะไรที่จำเป็นในการเตรียมตัว และทำให้รู้แนวข้อสอบ สามารถเตรียมตัวได้ถูกเนื้อหาที่ข้อสอบชอบออก รวมมาให้แล้ว ข้อสอบเก่า PAT 1 คณิตศาสตร์ และเนื้อหาที่มักออกสอบจะมีอะไรบ้าง ดูรายละเอียดทั้งหมดตามนี้เลย

 

เนื้อหาที่ออกข้อสอบ PAT 1 คณิตศาสตร์

1) ตรรกศาสตร์
2) เซต
3) ระบบจำนวนจริง
4) ความสัมพันธ์ และฟังก์ชัน
5) ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
6) เรขาคณิตวิเคราะห์
7) ฟังก์ชันเอกซ์โปเนนเชียล และฟังก์ชันลอการิทึม
8) เมทริกซ์
9) เวกเตอร์
10) จำนวนเชิงซ้อน
11) กำหนดการเชิงเส้น
12) ลำดับและอนุกรม
13) แคลคูลัสเบื้องต้น
14) การเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
15) ความน่าจะเป็น
16) การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
17) การแจกแจงปกติ
18) ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

 

ข้อสอบ ปี 2554

- ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12328
- ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12329

 

ข้อสอบเก่า PAT 1 ปี 53

- ชุดที่ 1
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8131
- ชุดที่ 2
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/8133
- ข้อสอบปี 53
http://www.trueplookpanya.com/examination/doexam/12291

Related Content