Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[รีวิว] แชร์จากรุ่นพี่ สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์
13 พ.ย. 60
16,904 views
Favorite
Shares
0
สาขาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร ภาควิชาเกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์

สมาร์ทฟาร์ม 4.0 หรือเกษตรอัจฉริยะ เป็นนวัตกรรมด้านการเกษตรที่กำลังอยู่ในความสนใจอย่างมาก ซึ่งสาขาที่เรียนแล้วคิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรมเหล่านี้ได้หนึ่งในนั้นคือ เกษตรกลวิธาน เรียนทุกอย่างเกี่ยวกับการเกษตร ประยุกต์เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในรูปแบบเมคคาทรอนิกส์เกษตร สามารถสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือได้ งั้นเรานั่งรถแทรกเตอร์ไปกับรุ่นพี่ปี 4 โอ๊ต-ธนพล ศรีสุพัฒนะกุล ภาควิชาเกษตรกลวิธาน สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ไปดูกันว่าเกษตรกลวิธานที่ว่านี้เขาเรียนอะไรกันบ้าง
 

ภาพ : TruePlookpanya


แรงบันดาลใจ

ในประเทศไทยเวลาที่พูดถึงการเกษตร คนส่วนใหญ่ก็จะคิดว่าเครื่องมือที่ใช้มีแต่แรงงานสัตว์อย่างโค กระบือ ผมเลยอยากที่จะเปลี่ยนทัศนคติของประเทศไทย และอีกอย่างปัญหาเรื่องแรงงานก็มีมากขึ้นเรื่อย ๆ ผมคิดว่าเราหลีกเลี่ยงใช้เครื่องจักรไม่ได้ จึงอยากที่จะเรียนเพื่อคิดพัฒนาต่อยอดไปเรื่อย ๆ โดยที่ไม่ต้องพึ่งของต่างชาติตลอดไป

 

เกษตรกลวิธานคืออะไร

คือการเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์เกษตรรวมกับวิศวกรรมประยุกต์ ซึ่งจะต้องรู้ว่าพืชแต่ละชนิดใช้เครื่องมือแบบไหนถึงจะเหมาะสม ไม่ได้เรียนผลิตเครื่องจักรอย่างเดียวแต่เรียนเพื่อนำไปใช้และคิดต่อยอดเครื่องจักรกลทางการเกษตรที่เหมาะกับประเทศไทย เน้นเทคโนโลยีสมัยใหม่และเป็นนวัตกรรมของคนไทยครับ
 

ภาพ : TruePlookpanya

 

ภาพ : TruePlookpanya


จุดเด่นของสาขานี้

บอกได้เลยว่าเป็นหนึ่งในสาขาที่เรียนจบมาแล้วมีงานทำแน่นอน ทุกอย่างตอนนี้เราสามารถออกแบบได้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์แทนการใช้มือวาดแบบสมัยก่อน เครื่องมือมีส่วนสำคัญในการเรียนสาขานี้ซึ่งที่นี่ก็มีครบครัน เราจะได้ใช้เทคโนโลยีเครื่องจักรกลทางการเกษตรอย่างครบวงจรเพื่อการเรียนเรียนรู้ที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

 

การเรียนแต่ละชั้นปี

ปี 1 เรียนพื้นฐานสายวิทย์จากมัธยมปลาย ปี 2 จะเรียนช่างพื้นฐานพวกช่างไฟ ช่างไม้ ช่างประปา ช่างปูน ที่ต้องเรียนด้านช่างเพราะรถแทรกเตอร์มีระบบไฟอยู่ในนั้นด้วย จึงต้องเรียนวิธีการใช้งานและซ่อมบำรุงทุกอย่างได้ ปี 3 จะได้ลงมือปฏิบัติงานจริง เรียนวิชาเครื่องทุ่นแรงเกษตร วิชาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว วิชาการพัฒนาดินและน้ำเพื่อการเกษตร อาคารและสิ่งแวดล้อมในการเกษตร เราจะได้ลงมือปฏิบัติจริงทุกอย่าง แล้วก็ลงแปลงจริงด้วย ปี 4 จะเรียนแปรรูปวัตถุดิบที่เราทำมา คิดแพ็กเกจจิ้งเพิ่มมูลค่าของสินค้าครับ
 

ภาพ : TruePlookpanya

 

ภาพ : TruePlookpanya


ต้องรักการเกษตร

คือคุณสมบัติข้อแรกของคนที่จะเรียนสาขานี้ ต้องเป็นคนที่มีหัวคิดก้าวหน้า รู้จักสืบค้นอะไรใหม่ ๆ ต้องไม่หยุดที่จะเรียนรู้ ก้าวให้นำเทคโนโลยี อดทนสู้แดดสู้ฝนเวลาเรียนกลางแจ้งได้ มาเรียนที่นี่เราก็จะได้สังคมที่ดีด้วย อยู่กันแบบพี่น้อง พี่พร้อมให้คำแนะนำน้อง น้องก็พร้อมรับคำแนะนำจากพี่ การเรียนก็เป็นภาคทฤษฎีคู่กับภาคปฏิบัติ มีทำแลปควบคู่ตลอด เช่น วิชาเซอร์เวย์ คือการส่องกล้องปรับระดับพื้นที่ ถ้าเราปรับระดับพื้นที่ดี การวางระบบน้ำจะง่ายขึ้น รู้ได้จากการลงพื้นที่จริง เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องแลปครับ

 

เตรียมตัวอย่างไร

น้อง ๆ ที่จบ ม. 6 สายวิทย์-คณิต ต้องมีเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50 มีโอกาสสามทางคือ โควตาบุตรเกษตรก็คือจะเป็นโอกาสของลูกเกษตรกรให้เข้ามาเรียน สองรับตรง และสามแอดมิชชั่น น้อง ๆ ต้องมีความมุ่งมั่น พยายามตั้งเป้าหมายไว้แล้วเราก็จะทำได้เอง
 

ภาพ : TruePlookpanya

 

ภาพ : TruePlookpanya


ตลาดงาน

ถ้าแบ่งเป็น 3 ส่วนก็จะมี ส่วนรัฐบาล ส่วนเอกชน และธุรกิจส่วนตัว ที่ยังขาดแคลนคนที่มีความรู้ด้านเครื่องจักรการเกษตรจริง ๆ คนที่เรียนสาขานี้จึงมีส่วนถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรเพื่อการพัฒนาได้ดีขึ้น หรือเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ ให้คนใช้ได้ การทำงานประดิษฐ์มันมีโอกาสคิดมา 10 ชิ้น แต่ถ้าสำเร็จ 1 ชิ้น ก็ถือว่าสำเร็จแล้วนะครับ

 

ข้อมูลการสอบเข้า

ภาควิชาเกษตรกลวิธาน
สาขาวิชาเครื่องจักรกลและเมคคาทรอนิกส์เกษตร
คณะเกษตร กำแพงแสน

www.farmmechatronic.org

 

TCAS
- รอบที่ 1 โครงการส่งเสริมเด็กดี
- รอบที่ 2 โควตาสาธิต, โควตาบุตรเกษตร, โครงการโอลิมปิกวิชาการ
- รอบที่ 3 รับตรงร่วมกัน ใช้คะแนน GAT + วิชาสามัญ (อังกฤษ, คณิต 1, ฟิสิกส์, เคมี, ชีวะ)
- รอบที่ 4 Admissions
- รอบที่ 5 รอประกาศ

Admissions
GPAX 20%, O-NET 30%, GAT 10%, PAT 1 10%, PAT 2 30%
 

ภาพ : TruePlookpanya

 

Related Content