Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
[รีวิว] เจาะลึกความฝันนักบิน สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน
10 ต.ค. 60
12,481 views
Favorite
Shares
0
วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน สถาบันการบินพลเรือน

 

ความฝันของการเป็นนักบิน ทำงานเกี่ยวกับเครื่องบินคงอยู่ในความคิดของเราตั้งแต่สมัยเด็ก แต่จะเป็นไปได้ไหมที่เราจะทำความฝันนั้นให้สำเร็จในตอนโตได้ รุ่นพี่ปี 2 เวฟ-พัทธพล ตันชัชวาล สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันการบินพลเรือน พร้อมมาแชร์ประสบการณ์การเรียนจากความชอบที่สามารถทำให้เครื่องจักรบินได้ในอากาศ
 


แรงบันดาลใจ

มาจากความฝันตอนเด็ก ๆ ครับ ว่าโตขึ้นผมอยากจะเป็นนักบิน มองว่าเป็นอาชีพที่มั่นคงและมีเกียรติ ซึ่งสาขานี้ก็เป็นที่เดียวที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้การยอมรับจาก ไอเคโอ (International Civil Aviation Organization : ICAO) การบินระหว่างประเทศด้วย ผมจึงหาแรงบันดาลใจผลักดันตัวเองที่จะเข้ามาเรียนสาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินจากความชอบของผมครับ

 

วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน

ศึกษาด้านการวิเคราะห์ การออกแบบ การควบคุม การซ่อมและบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ที่ใช้ในเครื่องบินพาณิชย์ คือการเรียนแบบลงมือปฏิบัติจริง เมื่อจบไปก็จะเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ จะได้ความรู้ความเข้าใจในระบบอากาศยาน รวมทั้งด้านการสื่อสารที่ใช้กับระบบเครื่องบินทั้งหมด ช่วยให้การทำงานของเครื่องบินมีความสะดวกสบายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นระบบการนำทาง การระบุข้อมูลระบบของเครื่องบิน จอภาพการแสดงผลหรือการนำอุปกรณ์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการทำงานของระบบเครื่องบิน ซึ่งจะต้องผนวกทั้งสองอย่างนี้เข้าด้วยกัน เพราะฉะนั้นเครื่องบินก็จะมีสมรรถนะสูงขึ้น คนที่ใช้บริการก็มีความสุขเดินทางถึงที่หมายอย่างปลอดภัย
 

 


การเรียนแต่ละชั้นปี

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบินหลักสูตร 4 ปี มีสาขาเดียวที่อยู่ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ปี 1 จะเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์การบิน การทำงานร่วมกับอากาศยาน ปี 2 เรียนวิชาเอกของสาขาลงลึกมากขึ้น มีเวิร์กช็อปโรงซ่อมเครื่องบิน Hangar (แฮงการ์) ประยุกต์ความรู้เรื่องไฟฟ้ากับระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกัน ปี 3 นำความรู้ที่เรียนมาแล้วประยุกต์ใช้กับการสื่อสาร ระบบการนำทาง และปี 4 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครับ

 

คุณสมบัตินักเรียนการบิน

ต้องเรียนสายวิทย์-คณิต จบด้วยเกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.25 มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน และตาไม่บอดสี โดยวิธีสอบตรงข้อสอบของทางสาขา 3 วิชาคือ ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (เน้นฟิสิกส์) ตัวข้อสอบทั้งหมดจะเป็นภาษาอังกฤษล้วนต้องเตรียมตัวอ่านเยอะหน่อยครับ และสอบสัมภาษณ์ จะต้องเป็นคนที่มีความสนใจด้านการบินเป็นหลัก มีทักษะการแก้ไขปัญหาได้ดี กระตือรือร้น เข้าใจกฎระเบียบข้อบังคับที่ใช้กับเครื่องบิน ซึ่งผู้เรียนเองก็จะต้องเป็นคนที่อยู่ในกรอบในเกณฑ์ มีระเบียบวินัยสูง สนในด้านภาษาอังกฤษที่จะสามารถพัฒนาต่อไปได้ เป็นคนช่างคิด มีไหวพริบ มีความรับผิดชอบ และตรงต่อเวลา
 


ชีวิตในรั้วสถาบันการบินพลเรือน

เราจะอยู่กันแบบพี่น้อง รุ่นพี่ช่วยรุ่นน้อง เช่น รุ่นพี่ช่วยติวหนังสือ ใกล้ชิดอาจารย์เมื่อไม่เข้าใจก็สามารถเดินเข้าไปถามได้ตามความเหมาะสม เข้าเรียนที่นี่รุ่นพี่คือเหมือนเพื่อนคนหนึ่งที่ช่วยเราตั้งแต่ก้าวเข้ามาเลยครับ ผมเรียนที่นี่มีความสุขเพราะเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียนไม่ได้รู้สึกฝืนตัวเองที่จะต้องเรียน สาขานี้เรียนหนักครับในหนึ่งปีเราจะเรียนสามเทอม หนึ่งเทอมเรียนหกสัปดาห์สอบหนึ่งครั้ง รุ่นพี่กับรุ่นน้องจึงสนิทกันมากเรื่องการเรียนจึงช่วยติวกันได้ครับ

 

ค้นหาตัวเองยังไงให้เจอ

คนที่ยังค้นหาตัวเองไม่เจอสามารถมาเข้าร่วมงาน Open House “Navigator” หรือค่ายโครงการสานฝันการบิน จัดทุกปีที่สถาบันการบินพลเรือน เป็นงานเกี่ยวกับสถาบันและการเรียนที่นี่ครับ หรือลองค้นหาตัวเองด้วยการลงมือทำ ศึกษาเรียนรู้ในสิ่งที่คิดว่าตัวเองชอบ ถ้าหากว่าทำแล้วมีความสุขก็ทำสิ่งนั้นต่อไป
 

 


ตลาดงาน

เปิดกว้างมากเนื่องจากธุรกิจการบินเติบโตขึ้น สายการบินที่เปิดใหม่และการใช้เครื่องบินในการเดินทางข้ามประเทศเพิ่มขึ้น บุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญก็เป็นที่ต้องการมาก เราสามารถทำงานที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุงอากาศยาน วิศวกรอากาศยาน วิศวกรควบคุมระบบ ผู้ช่วยวางแผนการซ่อมบำรุงอากาศยานได้ ซึ่งสาขานี้ก็มีหนังสือรับรองจากการบินพลเรือนเป็นใบเบิกทางที่สำคัญเลยครับ

 

ข้อมูลการสอบเข้า

สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์การบิน
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สถาบันการบินพลเรือน
www.catc.or.th

รับตรง

- สายวิทย์-คณิต
- สอบวัดความรู้ (อังกฤษ, คณิต, ฟิสิกส์, วิชาการใช้ทักษะการคิดเชิงเหตุผล)
- สอบสัมภาษณ์

Related Content