Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
ช่องทางการเช็คผลคะแนน 9 วิชาสามัญ
05 ม.ค. 60
23,500 views
Favorite
Shares
0

ช่องทางการเช็คผลคะแนนสอบ 9 วิชาสามัญ มี 2 ช่องทางดังนี้ 

1. ระบบการสอบวิชาสามัญ 9 

รูปภาพจาก สทศ.


 2. ระบบ E-Score

รูปภาพจาก สทศ.


การนำคะแนนไปใช้
ผลคะแนนวิชาสามัญ 9 วิชาสามารถนำไปยื่น เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาระบบรับตรงเท่านั้น ไม่ได้ใช้ในระบบแอดมิชชั่น เงื่อนไขไปเป็นตามแต่ละคณะและมหาวิทยาลัย หรือสถาบันนั้น ๆ กำหนด สำหรับน้อง ๆ ที่สมัคร กสพท ต้องได้คะแนน 7 วิชา (ไทย สังคม อังกฤษ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา และคณิต 1) แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 30 คะแนน ถึงจะผ่านเกณฑ์คุณสมบัตินะจ๊ะ  
 

 

Related Content