Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
การสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/60 และครั้งที่ 2/60
27 ก.ค. 59
11,509 views
Favorite
Shares
0

ฤดูกาลสอบเริ่มต้นขึ้นแล้ว สนามแรกที่ต้องเจอคือ GAT/PAT ซึ่งการสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1 มีความสำคัญมาก เป็นรอบที่เราควรจะคว้าคะแนนไว้เยอะ ๆ เพราะรับตรงบางโครงการกำหนดใช้ GAT/PAT ครั้งที่ 1 เท่านั้น หลายคนประมาทเพราะมีสอบ 2 รอบ ก็อาจจะทำตัวชิว ๆ ไม่ค่อยอ่านหนังสือ ไว้แก้ตัวรอบ 2 แต่รุ่นพี่ปีที่ผ่าน ๆ มา หลายคนคะแนนรอบแรกดีกว่า เพราะข้อสอบไม่ได้ง่ายขึ้นเลย ฉะนั้นโฟกัสที่รอบแรกเลยดีกว่า ทำให้เต็มที่ที่สุด สำหรับ GAT/PAT ครั้งที่ 2 ก็อย่าเพิ่งมองข้าม เต็มที่กับรอบแรกแล้ว รู้ว่าจุดอ่อนของตัวเอง รีบแก้ไข ทบทวนเพิ่มเติมเพื่ออัพคะแนนในรอบสอง

GAT (General Aptitude Test) หรือ ความถนัดทั่วไป คือ การวัดศักยภาพในการเรียนในมหาวิทยาลัยให้ประสบความสำเร็จ 
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ
1. ความสามารถในการอ่าน เขียน คิดวิเคราะห์ และแก้โจทย์ปัญหา หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT เชื่อมโยง 50 %
2. ความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า GAT ภาษาอังกฤษ 50 %

PAT (Professional and Academic Aptitude Test) หรือ ความถนัดทางวิชาชีพและวิชาการ คือ การวัดความรู้พื้นฐานและศักยภาพที่จะเรียนในวิชาชีพนั้น ๆ ให้ประสบความสำเร็จ มี 7 ประเภท คือ
1. PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์
2. PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์
3. PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์
4. PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์
5. PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู
6. PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์
7. PAT 7 ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ
PAT 7.1 ภาษาฝรั่งเศส
PAT 7.2  ภาษาเยอรมัน
PAT 7.3  ภาษาญี่ปุ่น
PAT 7.4  ภาษาจีน
PAT 7.5  ภาษาอาหรับ
PAT 7.6  ภาษาบาลี

ข้อควรรู้เกี่ยวกับ GAT/PAT
- 1 ปีการศึกษา สามารถสอบได้ 2 ครั้ง ใช้ยื่นได้ทั้งรอบรับตรง และรอบ Admissions
- คะแนนมีอายุ 2 ปี
- เด็กซิ่วสามารถสอบ GAT/PAT ใหม่ได้ทุกปี
- GAT ต้องสอบทุกคน ส่วน PAT เลือกสอบเฉพาะวิชาที่ใช้ 
- ระบบแอดมิชชั่น สอท. จะดึงคะแนนรอบที่ดีที่สุดไปใช้คำนวณคะแนน

คุณสมบัติสำหรับผู้สมัครสอบ
- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
- สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ขึ้นไป

กำหนดการรับสมัครสอบ 
GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
สมัคร 10 - 29 ส.ค. 59
สอบ 29 ต.ค. - 1 พ.ย. 59​
ประกาศผลสอบ 15 ธ.ค. 59

GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560
สมัคร 7 - 26 ส.ค. 59
สอบ 11 - 16 มี.ค. 60​
ประกาศผลสอบ 20 เม.ย. 60

การสมัครสอบ 
สมัครผ่านเว็บไซต์ สทศ >> Click
1. เข้าระบบ GAT/PAT ตรงหัวข้อ ต้องการเข้าระบบ และ สำหรับผู้สมัครสอบ 
2. ลงทะเบียน เฉพาะผู้สมัครรายใหม่ที่ยังไม่มีรหัสผ่านในการเข้าระบบ เลือกเมนู ลงทะเบียบ (รายใหม่)
3. สมัครสอบ เข้าระบบแล้วเลือกเมนู สมัครสอบ เลือกวิชาที่ต้องการสอบ เลือกเขต/อำเภอ จังหวัดที่จะไปสอบ 
4. พิมพ์ใบจ่ายเงิน ค่าสมัครสอบวิชาละ 140 บาท ชำระผ่านธนาคารกรุงไทย ไทยพาณิชย์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา
5. สนามสอบ ผู้ที่ต้องการสอบในกรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี เลือกสนามสอบที่ประสงค์จะไปสอบ ตามรายชื่อโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ปรากฏ ผู้ที่ต้องการสอบในจังหวัดอื่น ตรวจสอบการเลือกอำเภอ/จังหวัดที่จะไปสอบไม่ต้องเลือกสนามสอบ
6. การสมัครสอบสำหรับชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ส่งแบบคำขอลงทะเบียนแนบท้ายประกาศ
7. การแก้ไขข้อมูลของผู้สมัครสอบ ส่งแบบคำขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลแนบท้ายประกาศ
 >>เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560

ผู้สมัครสอบต้องศึกษาประกาศการรับสมัครสอบ  ตรวจสอบคุณสมบัติ  กรอกข้อมูลตามขั้นตอนในระบบให้ถูกต้อง  และดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนของการสมัครสอบภายในระยะเวลาที่ประกาศ สทศ. กำหนด  มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์สอบ

ข้อมูลจาก www.niets.or.th
สรุปการเปิดสนามสอบสำหรับการทดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี update 7/12/59
สรุปการเปิดจังหวัดและอำเภอที่จะจัดเป็นสนามสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560 (ยกเว้นกรุงเทพมหานคร ปทุมธานี และนนทบุรี) 
ประกาศ สทศ. เรื่อง การรับสมัครสอบการทดสอบความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 
แบบคำขอลงทะเบียนสมัครสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 (สำหรับผู้สมัครสอบรายใหม่ที่เป็นชาวต่างประเทศที่ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก) 
แบบคำขอแก้ไขข้อมูลการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2560 
แบบคำขอแก้ไขรายวิชาความถนัดทางภาษาต่างประเทศ (PAT 7.1 - 7.6) ในการทดสอบ GAT/PATประจำปีการศึกษา 2560 
เนื้อหาการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ประจำปีการศึกษา 2560 
รูปแบบและตัวอย่างข้อสอบ GAT/PAT 

Related Content