Home
Education
Classroom
Knowledge
Blog
TV
ธรรมะ
กิจกรรม
โครงการทรูปลูกปัญญา
Alumni : ตาล อิสรีย์ เกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์
29 ก.ค. 58
1,819 views
Favorite
Shares
0
Alumni : ตาล อิสรีย์ เกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์

เรื่องและภาพ: กัลยาณี แนวเล็ก


 ตาล อิสรีย์ 
 เกษตรกลวิธาน ม.เกษตรศาสตร์ 
 

เกษตรกลวิธาน


เกษตรกลวิธาน หลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้และวิจัยสู่ระบบเกษตรแบบอัจฉริยะ และเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ แต่ก็ยังมีอีกหลายคนที่ยังสงสัยว่าเกษตรกลวิธานคืออะไร ผลิตรถไถหรอ หรือสร้างเครื่องไม้เครื่องมือทางการเกษตรกันนะ

แท้จริงแล้วเน้นการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีระบบเกษตรทางด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในกระบวนการผลิต และการเก็บรักษาผลผลิต ตาล-อิสรีย์ เนื่องจำนง รุ่นพี่ซีเนียร์ ภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร์ จะมาเล่าแบบเจาะลึกให้ชาว #AdGang59 ฟัง
 

เลือกเรียนเพราะเห็นความสำคัญ

คุณพ่อรับราชการทหารค่ะ ส่วนคุณแม่เป็นวิชาการเกษตร แต่ระหว่างที่รับราชการ ท่านก็ทำการเกษตรไปด้วยค่ะ ตอนแรกไม่ได้มีความคิดมาเรียนคณะเกษตร แต่เหมือนถูกปลูกฝังมาเรื่อย ๆ ทำให้เราเห็นความสำคัญของภาคการเกษตรมากขึ้น ตอนนั้นตาลใช้โควตาของนักกีฬาเทควันโดทีมชาติเข้ามาและเลือกคณะเกษตรเป็นอันดับหนึ่งด้วยค่ะ ที่เลือกภาควิชานี้เพราะว่าเทคโนโลยีมีความสำคัญกับชีวิตเรามากค่ะ ช่วยในเรื่องของการเพิ่มประสิทธิภาพ ในหลาย ๆ ด้านค่ะ ทั้งในเรื่องการทำงานของแรงงานคน ประหยัดเวลา ลดต้นทุน เพราะในปัจจุบันเกษตรกรต้องรับภาระในการปลูกพืชแบบมีต้นทุนสูงมาก
 

เกษตรกลวิธาน 

หลักสูตรเกษตรกลวิธาน

ปีหนึ่งจะเรียนรวม เคมี ฟิสิกส์ ชีววิทยา เป็นวิชาหลัก ๆ เลยค่ะ ก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่ง แต่คิดว่าถ้าเกิดเราตั้งใจ ยังไงเราก็ทำได้ค่ะ พอมาในส่วนของปีสองจะมีการเลือกภาควิชา ต้องจัดลำดับความชอบของตัวเอง และใช้เกรดมาเป็นตัววัดว่าเราจะได้เข้าภาคนี้ไหม โดยจะเริ่มเรียนเกี่ยวกับการบูรณาการ การเกษตรกับด้านวิทยาศาสตร์จะสัมพันธ์กันยังไง เริ่มเรียนลงรายละเอียดในของทุก ๆ ภาคก่อนค่ะ คือเราจะต้องมีความรู้ทุก ๆ ด้าน ทั้งพืช โรคพืช สัตว์ค่ะ ถ้าถามว่าชอบวิชาไหนก็จะเป็นในเรื่องของการจัดการเทคโนโลยีระบบเกษตรค่ะ ทั้งในเรื่องของก่อนการปลูกพืชตลอดจนถึงหลังการเก็บเกี่ยวเลย เป็นการวางแผนเพื่อลดต้นทุนการจัดการแรงงาน

ส่วนปีสามจะเรียนเน้นในภาคมากขึ้นค่ะ ลงวิชาที่เป็นวิชาหลักของภาคค่ะ คือเราต้องลงตามหลักสูตรให้ครบค่ะ วิชาที่เรียนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่จะเริ่มปีนี้ค่ะ ในส่วนของปีสี่เราจะเริ่มเรียนในส่วนที่ว่า เราชอบเราถนัด เราอยากเน้นไปด้านไหน อย่างที่ตาลคิดไว้จะเรียนเรื่องของระบบน้ำค่ะ เพราะว่าตอนนี้ประเทศไทยเราประสบปัญหา ออกข่าวทุกวันเลยเกี่ยวกับภัยแล้ง ส่วนน้ำในเขื่อนก็มีไม่พอกับการทำการเกษตร ทีนี้เรามีน้ำต้นทุนที่น้อยมากค่ะ เราจะจัดการ จัดสรรน้ำอย่างไรให้เพียงพอกับความต้องการของเกษตรกร หรือว่าเราเป็นเกษตรกรเอง เราจะมีวิธีการปลูกพืชอย่างไรค่ะ
 

เกษตรกลวิธาน 

ฝึกงาน 300 ชั่วโมง

แบ่งเป็นสองครั้งค่ะ ฝึกงานครั้งแรกคือ 150 ชม. เป็นการฝึกรวมกับทุกภาควิชาค่ะ ทุกสาขาวิชาจะไปรวมกันหมด เขาจะเน้นให้เห็นถึงว่าทั้งด้านพืช และด้านสัตว์ การใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ ในการทำการเกษตร ไปศูนย์วิจัยปากช่อง เรื่องของพืชสวนและศูนย์วิจัยทับกวางเรื่องหมูและวัวเนื้อค่ะ

ในส่วน 150 ชม.หลัง ไปไร่ Village Farm and Winery ก็จะมีสวนองุ่น มีโรงงานไวน์ โรงงานไวน์นี่สุดยอดมาก ในส่วนที่ไปฝึกจะครอบคลุมทั้งหมด ทั้งการจัดการไร่ แบ่งคนงานยังไง ในช่วงนี้ใส่ปุ๋ยอะไร และเข้าโรงงานแปรรูปเหมือนเป็นหลังการเก็บเกี่ยว ขั้นตอนกรรมวิธีการทำน้ำองุ่นเป็นยังไงบ้าง และความสะอาดถูกหลักอนามัยจะต้องเป็นยังไง

ชวนน้องปลูกข้าว

รุ่นพี่จะชวนน้อง ๆ ปีหนึ่งทุกคนไปช่วยกันปลูกข้าวค่ะ ช่วยกันดำนา อยากให้น้องรู้ว่าสมัยก่อนมีวิธีการปลูกข้าวยังไง ข้าวที่เราจะได้มามีคุณค่ายังไงบ้าง ลำบากขนาดไหน แบ่งเป็น 3 พาร์ทค่ะ ในพาร์ทแรกเป็นเรื่องของการปลูกก็คือการปักดำ เสร็จแล้วพาร์ทที่สองจะเป็นเกี่ยวกับการดูแลรักษา ว่าระหว่างที่ต้นข้าวเจริญเติบโต เราจะต้องทำยังไงบ้าง ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช ดูว่ามีโรคและแมลงไหม ถ้ามีเราควรจะทำยังไง เรามีวิทยากรและรุ่นพี่คอยแนะนำค่ะ ส่วนในพาร์ทที่สามจะเป็นในเรื่องของการเก็บเกี่ยว จะใช้เคียวเกี่ยวข้าวเพราะว่าเราอยากให้เป็นการสืบสานวัฒนธรรมไทยด้วยค่ะ หลังจากนั้นเราจะนำข้าวในส่วนที่ปลูกมาทำอาหารในช่วงงานเกษตรแฟร์ เราจะมีร้านรวงข้าว จำหน่ายประเภทอาหารอีสาน และใช้ข้าวที่เราปลูกเองค่ะ
 

เกษตรกลวิธาน 

เกษตรกลวิธานต่างกับวิศวกรรม

ในส่วนของวิศวะจะเกี่ยวกับในเรื่องของเน้นการออกแบบ การสร้างเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้น การสร้างเครื่องมือที่ได้มาตรฐานมากขึ้น แต่เกษตรกลวิธานเกี่ยวกับการจัดการแปลงปลูกพืช การนำเครื่องมือมาประยุกต์มาปรับใช้ ก็อาจจะมีสร้างบ้าง แต่ส่วนใหญ่เน้นในส่วนที่ว่ามาปรับใช้ยังไงให้เข้ากับพืชมากที่สุดค่ะ และเน้นการเรียนเกี่ยวกับพืช สัตว์ และในส่วนของดินด้วย แล้วก็เอามาปรับใช้กับเครื่องมือที่เรามีอยู่ยังไงหรือว่าเราจะออกแบบเครื่องมือนั้นยังไงดีให้เข้ากับการเกษตรยังไง

ตลาดงานเกษตรกลวิธาน

คนที่จบในภาคการเกษตรคิดว่าตอนนี้ตลาดรองรับเยอะมาก เพราะว่าภาคการเกษตรมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาหาร แล้วอาหารมีความสำคัญมาก และเกษตรกลวิธานเป็นเรื่องของการจัดการ การปลูกพืช การจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตรได้ เป็นการควบคุมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ในแปลงปลูกได้ค่ะ และเป็นนักวิชาการเกษตรก็ได้ และอาชีพที่สำคัญอีกอย่างและคิดว่าจะเป็นในอนาคตก็คือเกษตรกรสมัยใหม่ค่ะ

 

“เกษตรกลวิธานเป็นเรื่องของการจัดการ การปลูกพืช การจัดการระบบน้ำในแปลงเกษตรได้ เป็นการควบคุมในเรื่องของเครื่องมือเครื่องใช้ อุปกรณ์เทคโนโลยีต่าง ๆ ในแปลงปลูก”

Related Content