ภาษาไทย ม. 3 เรื่อง ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
19 ต.ค. 61
 | 41.1K views

ตัวอย่างการอ่่านออกเสียงที่ถูกต้อง

วิดีโอใน วิดีทัศน์ชุด "การอ่านฟังเสียง" ในโครงการ "นครหลวงไทย อนุรักษ์เอกลักษณ์ไทย" จัดทำโดย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2
23.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
24.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2
74.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ
98K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 1 เรื่อง การอ่านจับใจความสำคัญ
25.8K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. 2 เรื่อง การเขียนอธิบาย
14.8K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย ปี 2558 ชุดที่ 2
23.3K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 3 ภาษาไทย (ปี 2550-2553) ชุดที่ 4
24.5K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง บทพากย์เอราวัณ ชุดที่ 2
74.2K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ม. 3 เรื่อง การคัดลายมือ
98K views