หลัก ค่าประจำหลัก ค่าของเลขโดด และการเขียนในรูปกระจาย
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
12 ต.ค. 61
 | 284.2K views

1. หลักเลข

2. ค่าประจำหลัก

3. ค่าของเลขโดด
     ค่าของเลขโดในหลักต่าง ๆ ค่าของเลขโดดในแต่ละหลัก มีค่าเท่ากับ ผลคูณของเลขโดดนั้นกับค่าประจำหลัก เช่น จำนวน 36,758,000
    

     จงพิจารณาจำนวนต่อไปนี้
     517,603,024
    

4. การเขียนในรูปกระจาย
     การเขียนในรูปกระจาย การเขียนตัวเลขแทนจำนวนในรูปกระจาย เป็นการเขียนตัวเลขในรูปการบวกค่าของเลขโดดในหลักต่าง ๆ ของจำนวนนั้น ถ้าเลขโดดหลักใดเป็นศูนย์ ไม่จำเป็นต้องนำมาเขียน ในรูปของการบวกด้วยก็ได้ เช่น  จำนวน 23,760,591,480
     เขียนในรูปกระจายได้ ดังนี้
          20,000,000,000 + 3,000,000,000 + 700,000,000 + 60,000,000 + 500,000 + 90,000 + 1,000 + 400 + 80

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
สมการและการแก้สมการ
76.1K views
คณิตศาสตร์
ทิศและแผนผัง
195.3K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ติวเข้มคณิตศาสตร์ป.6เข้าม.1
292.2K views
คณิตเศษส่วน
88K views
แนวข้อสอบ O-NET คณิตศาสตร์ ป. 6 ชุดที่ 1
0 views
สมการ
21.8K views