ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Comparison of Adverb
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 12 ต.ค. 61
23.1K views

comparison of adverb

Comparison of Adverbs (การเปรียบเทียบกริยาวิเศษณ์)

1. การเปรียบเทียบขั้นธรรมดา
    รูปประโยคบอกเล่า
Ex. I type as fast as you
     She speaks English as clearly as you.
    รูปประโยคปฏิเสธ
Ex. He doesn't speak as clearly as I.
     She doesn't work so hard as I.

2. การเปรียบเทียบขั้นกว่า
    รูปประโยคบอกเล่า มากกว่า หรือ
Ex. He walks more slowly than I do.
     I speak louder than you do.
    รูปประโยคบอกเล่า น้อยกว่า
Ex. He works less hard than Pin.
    
** ใช้ more/less กับ adverb ที่ลงท้ายด้วย -ly **

3. เปรียบเทียบขั้นสูงสุด
    รูปประโยค หรือ
Ex. He speaks most clearly of all.
 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Frequency
15.1K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 2 เรื่อง Adverb of Time
6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบภาษาอังกฤษ ม.2 ชุดที่1
51.2K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่3
22.3K views
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ ชุดที่3
14.8K views
วิชาภาษาอังกฤษม.2 ชุดที่1
87.6K views