เสียงสระ
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 18 พ.ค. 59
12K views

เสียงสระ

เสียงสระ เกิดจากการนำรูปสระทั้ง ๒๑ รูป มาประกอบกันทำให้เกิดเสียงสระขึ้น ๓๒ เสียง แบ่งออกเป็น ๓ พวก คือ

๑. สระแท้ มีจำนวน ๑๘ เสียง แบ่งออกเป็น ๒ พวกตามลักษณะของการออกเสียง คือ



๒. สระประสม มีจำนวน 6 เสียง คือ

เอีย เกิดจากเสียง -ี + -า เอีย
เอียะ เกิดจากเสียง -ิ + -ะ เอียะ
เอือ เกิดจากเสียง -ื + -า เอือ
เอือะ เกิดจากเสียง -ึ + -า เอือะ
อัว เกิดจากเสียง -ู + -า อัว
อัวะ เกิดจากเสียง -ุ + -ะ อัวะ

การออกเสียงสระประสม จะใช้ลิ้นส่วนหน้า ลิ้นส่วนกลางและลิ้นส่วนหลังจะขยับเคลื่อนที่ ทำหน้าที่ออกเสียงร่วมด้วย เสียงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเสียงประสม เราจึงเรียกว่า สระประสม


๓. สระเกิน มีจำนวน ๘ เสียง ดังนี้
       ๑. อำ มีเสียง อะ+ม
       ๒. ไอ มีเสียง อะ+ย
       ๓. ใอ มีเสียง อะ+ย
       ๔. เอา มีเสียง อะ+ว
       ๕. ฤ มีเสียง ร+อึ
       ๖. ฤา มีเสียง ร+อื
       ๗. ฦ มีเสียง ล+อึ
       ๘. ฦา มีเสียง ล+อื
สระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา มีลักษณะการออกเสียงระหว่างเสียงสระกับเสียงพยัญชนะ ดังนั้นสระ อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤา ฦ ฦา ไม่นับว่าเป็นเสียงสระ เพราะมีเสียงสระที่เป็นสระแท้ประสมอยู่กับเสียงพยัญชนะ แต่จะนับเป็นลักษณะของพยางค์แทน


ช่วยจำ


คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ต้น เรื่อง ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
1.1K views
ภาษาไทย
วิชาภาษาไทย ม. ต้น เรื่อง ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
1.1K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำคล้องจอง
36K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 ชุดที่ 2
74.9K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง มาตราตัวสะกด
61.3K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 3 เรื่อง คำที่มาจากภาษาต่างประเทศ
368 views