มารยาทในการอ่าน
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 258.1K viewsมารยาทคือข้อควรปฏิบัติ เป็นเครื่องแสดงถึงความเป็นผู้เจริญแล้ว (อารยชน) ความเป็นผู้มีการศึกษา เป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติต่อผู้อื่น มารยาททำให้สังคมดำรงอยู่ได้อย่างผาสุก ในการอ่านหนังสือ บทความ วรรณกรรม สื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่ออื่นๆ หากอยู่ในที่สาธารณะ ต้องระมัดระวังเรื่องมารยาท ไม่ควรรบกวนให้ผู้อื่นเกิดความเดือดร้อนรำคาญ

ภาพ : shutterstock.com

มารยาทในการอ่านแนวทางปฏิบัติมีดังนี้

1. มีสมาธิในการอ่าน อ่านอย่างตั้งใจ ไม่ว่าจะอ่านที่บ้าน ห้องสมุด
2. อ่านในใจ ไม่อ่านเสียงดังรบกวนผู้อื่น
3. นั่งอ่านในท่าทางสบาย ตัวตรง สุภาพเพื่อให้เป็นนิสัย
4. หยิบจับหนังสืออย่างเบามือไม่ว่าจะเป็นหนังสือส่วนตัวหรือส่วนรวม
5. ไม่ใช้ดินสอ ปากกา หรือสีต่างๆ ขีดเขียนสิ่งใดลงในหนังสือ โดยเฉพาะหนังสือห้องสมุด หรือหนังสือของผู้อื่น
6. ไม่พับหน้าต่างๆ ของหนังสือ ใช้เศษกระดาษคั่นหนังสือ ถ้าจำเป็น
7. ไม่ฉีกส่วนใดส่วนหนึ่งของหนังสือ
8. ไม่เล่นกันขณะอ่านหนังสือ
9. ไม่แย่งหนังสือของผู้อื่นมาอ่าน
10. ไม่ทานขนมหรืออาหารขณะอ่านหนังสือเพราะอาจทำให้หนังสือเปรอะเปื้อนได้
11. ไม่ทำกิจกรรมอื่นๆ ระหว่างอ่านหนังสือ เพราะจะทำให้อ่านหนังสือได้ไม่เต็มที่ เช่น การฟังเพลง การดูโทรทัศน์ เป็นต้น
12. ไม่อ่านเอกสารหรือข้อความของผู้อื่นโดยไม่ได้รับอนุญาต
13. เมื่ออ่านหนังสือเสร็จควรเก็บไว้ให้เป็นที่เป็นทาง
14. วางหนังสืออย่างระมัดระวัง เช่น วางในที่แห้งและสะอาด
15. อ่านหนังสือให้ถูกที่ถูกเวลา

 

เรียบเรียงโดย : อลงกรณ์ พลอยแก้ว