ทักษะภาษาไทย ตอน บ้านไร่ไผ่งาม
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
25 ม.ค. 53
 | 4K views

ทักษะภาษาไทย ตอน บ้านไร่ไผ่งาม

บ้านไร่ไผ่งาม
บ้านไร่ไผ่งาม อยุ่ที่ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ สาเหตุที่เรียกว่าบ้านไร่ไผ่งามก็เพราะป้าแสงดาปลูกต้นไผ่ตลอดระยะทางตั้งแต่ถนนใหญ่ไปจนถึงประตูรั้วบ้าน ในสมัยเด็กป้าแสงดาไม่ได้เรียนหนังสือเพราะไม่มีคนช่วยงานบ้านและไม่มีคนเลี้ยงควาย มาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านผ่านเรื่อง บ้านไร่ไผ่งาม ที่ให้ข้อคิดและเรื่องราวที่น่าสนใจ น่าติดตาม

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ภาษาไทย
ภาษาไทย ม. ต้น ตะลุยโจทย์หลักและการใช้ภาษา ตอนที่ 1
9.6K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 เรื่อง คำประพันธ์
54.7K views
ข้อสอบ Pre O-NET ภาษาไทย (ปี 2554) ชุดที่ 2
90.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาไทย ป. 6 (ปี 2550-2553) ชุดที่ 5
54.4K views
ข้อสอบ ภาษาไทย ชั้น ป. 6 ชุดที่ 18
14.6K views