ประโยคเพื่อการสื่อสาร
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
06 ส.ค. 64
 | 84.9K viewsประโยค คือ กลุ่มคำที่นำมาเรียงต่อกันอย่างมีระบบ สามารถเข้าใจได้ว่าใคร ทำอะไร แบ่งออกได้เป็น 6 ประเภท ตามการสื่อสาร ได้แก่


1) ประโยคบอกเล่า เป็นประโยคที่ใช้บอกเล่าเรื่องราวต่างๆ เช่น
               

- เมื่อวานนี้ฉันดูละคร

 - นักเรียนรับประทานข้าว

2) ประโยคปฏิเสธ เป็นประโยคที่แสดงถึงการไม่ยอมรับ จะมีคำว่า “ไม่” ในประโยค เช่น
               

- เราไม่ควรพูดโกหก


 - ฉันไม่รู้จักเขา


3) ประโยคคำถาม มักจะมีคำว่า ใคร ทำอะไร ทีไหน เมื่อไหร่ จะใช้ประโยคคำถามเมื่อต้องการคำตอบ เช่น
             

 - คุณคือใคร

- เธอกำลังทำอะไร
               

- เขาต้องการไปที่ไหน
               

- เมื่อไหร่คุณจะเดินทาง

4) ประโยคแสดงความต้องการ แสดงถึงความอยากได้ อยากมี อยากเป็น เช่น
               

- เธอต้องการกระเป๋าสีแดงใบนั้น
               

- ฉันอยากเป็นหมอ

5) ประโยคคำสั่ง เป็นประโยคที่ให้คนอื่นทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น
               

- จงเขียนตามคำบอก
               

- ห้ามเดินลัดสนาม
               

- อย่าเดินลัดสนาม

6) ประโยคขอร้อง แสดงถึงความต้องการขอความช่วยเหลือหรือ  ขอความร่วมมือในลักษณะต่างๆ มักจะมีคำว่า โปรด  กรุณา ช่วย

นำหน้าประโยค ดังกล่าว เช่น
               

- โปรดเอื้อเฟื้อที่นั่งต่อคนชรา
               

- กรุณาระมัดระวังการใช้ถนน