ชีทสรุปภาษาอังกฤษ ม. ปลาย โครงสร้าง Tense ทั้ง 12 Tenses
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
24 ก.ค. 62
 | 26.8K views

Tense คือ การเปลี่ยนรูปของคำกริยา เพื่อแสดงช่วงเวลาต่าง ๆ ในประโยคภาษาอังกฤษ ใช้บอกว่าเหตุการณ์นั้นอยู่ในช่วงใด แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา คือ

Past = อดีต
Present = ปัจจุบัน
Future = อนาคต

โดยแต่ละช่วงเวลาแบ่งเป็น 4 แบบและมีโครงสร้างประโยค รวมถึงหลักการใช้ที่แตกต่างกัน
 

ภาพ: Plook Education

 

คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
1.5K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
1.5K views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2540) ชุดที่6
282 views
แนวข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ(2552) ชุดที่11
409 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2532) ชุดที่4
1K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2537) ชุดที่2
921 views