ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Reading Techniques : Skimming and Scanning
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 ก.ค. 62
1.5K views

Reading Techniques : Skimming and Scanning


เทคนิคการอ่านเร็วแบบ Skimming และ Scanning
การอ่านแบบ Skimming เป็นการอ่านแบบคร่าวๆ ผิวเผิน เพียงเพื่อให้ทราบว่าเรื่องนี้ บทความนี้ พูดถึงเรื่องอะไร มีภาพรวมอย่างไร

การอ่านแบบ Scanning เป็นการอ่านเพื่อหาข้อมูลเฉพาะจากบทความนั้นๆ ดังนั้น Skim และ Scan จึงเป็นทักษะการอ่านที่จำเป็นในการสอบ หรือใช้เมื่อมีเวลาจำกัด

Tag :
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Past Participle
1K views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Present Perfect Tense
626 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ Speaking & Writing ปี 2559
22.9K views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2541) ชุดที่10
187 views
ข้อสอบ O-NET ภาษาอังกฤษ ม.6 ปี 2561
0 views
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2539) ชุดที่5
200 views