ภาษาอังกฤษ ม. ปลาย Tenses & Voices
ทีมงานทรูปลูกปัญญา | 04 ก.ค. 62
3.3K views

Tenses & Voices


Tense คือ การเปลี่ยนรูปกริยาตามกาลเวลา ในประโยคภาษาอังกฤษมี 12 Tense คือ
1.Present Simple Tense
2.Present Continuous Tense
3.Present Perfect Tense
4.Present Perfect Continuous Tense
5.Past Simple Tense
6.Past Continuous Tense
7.Past Perfect Tense
8.Past Perfect Continuous Tense
9.Future Simple Tense
10.Futur Continuous Tense
11.Future Perfect Tense
12.Future Perfect Continuous Tense

 

Tag :
คะแนนคอนเทนต์ 0.0
ผู้โหวตทั้งหมด 0
Share this
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
459 views
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาอังกฤษ ม. 6 : Adjective vs Adverb (ตะลุยโจทย์ โดย ครูทาม์ย)
459 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ภาษาอังกฤษ(2545) ชุดที่4
201 views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
1.4K views
แนวข้อสอบ O-NET ม. 6 ภาษาอังกฤษ ปี 2550 ชุดที่ 9
664 views
แนวข้อสอบ 9 วิชาสามัญ READING โดยสถาบัน aims
5.1K views