คณิตศาสตร์ ม. ต้น อัตราส่วน และร้อยละ ตอนที่ 3
ทีมงานทรูปลูกปัญญา
|
04 ก.ค. 62
 | 1.6K views

วิชาคณิตศาสตร์ ชั้น ม.ต้น เรื่อง อัตราส่วน และร้อยละ ตอนที่ 3

อัตราส่วนและร้อยละ

 

อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบปริมาณตั้งแต่ 2 ปริมาณขึ้นไป ซึ่งอาจจะมีหน่วยเหมือนกัน หรือไม่เหมือนกันก็ได้ โดยใช้สัญลักษณ์ " : " หรืออาจเขียนในรูปเศษส่วน

 

อัตราส่วน a ต่อ b เขียนแทนด้วย a : b หรือ a/b

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ตรีโกณมิติ
38 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ตรีโกณมิติ
38 views
หรม.
17.7K views
บวก ลบเอกนามอย่างง่าย
87.4K views
สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
61.7K views
สมบัติของจำนวนนับ
20.8K views
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ตรีโกณมิติ
38 views
คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ ม.ต้น ตรีโกณมิติ
38 views
ข้อสอบที่เกี่ยวข้อง

หรม.
17.7K views
บวก ลบเอกนามอย่างง่าย
87.4K views
สังคมศึกษา ม.1 ความรู้รอบตัว
61.7K views
สมบัติของจำนวนนับ
20.8K views